Stein D. Wesenberg

Lederutvikler

Stein D. Wesenberg er en erfaren kurs- og foredragsholder innen temaer knyttet til ledelse, motivasjon, organisasjonsutvikling, kultur og kommunikasjon.

Han er utdannet arbeids- og organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo. Siden 2004 har han drevet lederutviklings-programmet «Ledelse i praksis» på NTNU. Han underviser på Høyskolen Kristiania i intern kultur og kommunikasjon, og er universitetslektor på NMBU. Stein er kjent for å gjøre faglig forskning og teorier om til inspirerende og praktiske foredrag, hvor det man går igjennom umiddelbart kan brukes i praksis.