Videoer og webinarer

Registrer deg eller logg inn - så kan du se våre videoer og webinarer når det passer for deg.

HR masterdata - HR og IT i samme båt, og slik ror dere sammen

Når det gjelder HR masterdata har HR- og IT-funksjonene et felles mål om dataintegritet og effektivisering, og avdelingene er avhengige av et godt samarbeid for å lykkes.
Se webinar

HR masterdata - kontroll på persondata og bedre dataflyt

"Alle" snakker om HR masterdata for tiden, og behovet har blitt enda tydeligere under koronasituasjonen. Webinaret gir en innføring i HR masterdata, der Terje Kjenstad og Kenneth Ådalen i Simployer diskuterer hvordan dere kan forenkle interne prosesser og redusere manuelle rutiner.
Se webinar

Koronasituasjonen sett fra et HR-perspektiv

Simployer har satt koronakurven inn i et HR-perspektiv gjennom fire faser, og vi diskuterte implikasjoner for virksomheter. Vi har gjennomført en kundeundersøkelse for å kartlegge opplevde følger av koronasituasjonen, og vi delte interessante funn som viser at HRM-systemer er viktigere nå og fremover.
Se webinar

Gode råd, tips og triks til deg som gjennomfører medarbeidersamtaler

Benytt anledningen til å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker medarbeidersamtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.
Se webinar

Riktig oppfølging av syke medarbeidere med digitalt system

I dette gratis webinaret snakker rådgiver og kursleder Atle Torp og produktsjef Kristin Grønn Ludvigsen i Simployer om hvordan den lovpålagte oppfølgingen av syke medarbeidere kan gjøres mer effektiv ved bruk av et HRM-system.
Se webinar

En bra dag på jobben - sykefraværsdagen 2020

I dette foredraget fra Sykefraværsdagen 2020 presenterer Elisabeth Goffeng det STAMI-utviklede praktiske verktøyet som hjelper virksomheter med å utvikle arbeidsmiljøet.
Se foredrag

Kompetanseutvikling i fremtidens digitale arbeidsliv

I webinaret får du blant annet høre om hvordan Simployer jobber systematisk med bruk av verktøy for onboarding, medarbeidersamtaler og kompetanseutvikling.
Se webinar

Simployer personalhåndbok med chatbot

Dette webinaret handler om personalhåndboka, maskinlæring, samt fordelene – og utfordringene – knyttet til kunstig intelligens i HR.
Se webinar

Raskere i gang med god onboarding

Med en systematisert tilnærming til måten nye medarbeidere integreres i virksomheten kan man oppnå store positive effekter, blant annet ved å få ansatte raskere igang og redusere uønsket turnover.
Se webinar

Slik jobber Simployers HR-avdeling med GDPR

I dette gratis webinaret deler HR-konsulent Karina Sandell Lauritzen sine erfaringer, tips og råd til andre HR-ansvarlige som skal i gang med GDPR-arbeidet.
Se webinar

Unngå 'feilansettelser' med håndbøker og prosessverktøy

Hvert år gjøres det mange feilansettelser i norske virksomheter. Skyldes det bare at man gjør et for dårlig rekrutteringsarbeid, eller kan det like gjerne skyldes at vi er for dårlige til å ta imot nye medarbeidere, fase dem godt inn og gi dem muligheten til å lykkes?
Se webinar

Slik halverte Moelven Modus sykefraværet

I dette foredraget fra Sykefraværesdagen 2019, forteller Kari Anne Hole i Moelven Modus om hvordan de har jobbet systematisk og målrettet med å redusere sykefraværet siden 2010.
Se foredraget

Dette misforstår ledere om sykmelding

Hvilket spillerom har du som leder når du mottar en sykmelding fra en av dine ansatte? Mange ledere blir usikre og tror de må forholde seg til «fasiten» fra legen. I dette webinaret gir Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp en praktisk tilnærming til hvordan du som leder skal forholde deg til en sykmelding:
Se webinar

Fra personal til strategisk HR

Når stadig flere personalavdelinger bytter navn til HR, handler det om mer enn et nytt visittkort. Det handler blant annet om å jobbe mer strategisk og forretningsorientert. Dette webinaret handler om hvilke krav som stilles til en moderne HR-avdeling.
Se webinar

God på HMS? - Vi gjør det enklere!

I dette webinaret belyser vi hvordan du kan jobbe praktisk og systematisk med arbeidsmiljøet. Hvilke verktøy og løsninger kan gjøre dette arbeidet enklere?
Se webinar

Slik hjelper HRM-systemet deg med GDPR-arbeidet

Sommeren 2018 trådte EUs nye personvernforordning i kraft i Norge. Dette regelverket påvirker alle norske arbeidsgivere. I dette webinaret går Mats Sandvig gjennom hvordan HRM-systemet kan hjelpe deg med å få kontroll.
Se webinar

Å lykkes med medarbeider- og kompetanseutvikling

Dette webinaret handler om hvordan du bør jobbe med utvikling av organisasjonens kompetanse.
Se webinar