Videoer og webinarer

Registrer deg eller logg inn - så kan du se våre videoer og webinarer når det passer for deg.

Se gratis: Dette må du vite om arbeidslivet i 2022

I dette gratis webinaret får du høre om hvilke viktige trender som kommer til å påvirke måten vi jobber på i 2022 og årene som kommer.
Se video

Se gratis: Engasjerte medarbeidere i en ny hverdag

Engasjement innenfor HR har et økende fokus, men hva betyr det egentlig og hvorfor er dette så viktig for virksomheten?
Se video

Se gratis webinar: Derfor er god onboarding ekstra viktig nå

Simployers HR- og ledelsesrådgiver Fam Manson snakker om hvorfor en god onboardingsprosess der den nyansatte blir tatt godt imot og opplever mestring, er ekstra viktig i dagens hybride kontorlandskap.
Se webinar

Se gratis webinar: Viktige problemstillinger ved innføring av hjemmekontor/hybridkontor

Få svar på noen av de viktigste problemstillingene HR må være kjent med ved innføring av hjemmekontor - helt eller delvis på fast basis.
Se webinar

Slik jobber du systematisk med HR-oppgaver gjennom året. Lansering av digitalt HR årshjul.

Hvordan sikrer dere at alle HR-oppgaver faktisk blir utført og dokumentert til planlagt tid?
Se webinar

Se gratis webinar: Kickstart arbeidet med mangfold og likestilling - få råd fra ekspertene

PwC deler sine erfaringer med arbeidet med mangfold og inkludering og Simployers rådgiver forteller om aktivitetsplikten!
Se webinar

Slik måler du engasjement, demo av &frankly

Simployer og &frankly går sammen for å skape økt engasjement på arbeidsplassen
Se webinar

Slik sikrer du engasjement på arbeidsplassen

Når de ansatte er organisasjonens viktigste ressurs, så bør engasjement og trivsel være viktige KPI-er.
Se webinar

Unngå støy i omstillingsprosesser

Tenk merkevarebygging også i endringsprosesser. Det kan lønne seg å gi de ansatte en håndsrekning på vei ut døren.
Se webinar

Forberedt på "den nye normalen"? Slik kan våre løsninger hjelpe dere.

Snart kommer "den nye normalen". Hvilke grep bør gjøres nå? Den økte digitaliseringen innebærer at vi oftere må gjøre endringer i egen organisasjon og måten vi jobber på. I tillegg kommer økt bruk av hjemmekontor og fjernledelse. Alt dette stiller krav til gode og ryddige prosesser og riktig verktøy.
Se webinar

Sett mangfold, inkludering og likestilling på agendaen

Webinaret gir gode forutsetninger for å bli dyktig innen mangfold, inkludering og likestilling.
Se webinar

Hvordan lykkes med kompetanseutvikling?

Kompetanseutvikling er et viktig HR-tiltak som har fått mer og mer fokus de siste årene. Særlig i disse spesielle og usikre tidene er det viktig for virksomheter å ha kompetanseutvikling på agendaen når man planlegger for fremtiden.
Se webinar

Onboarding og offboarding i krevende tider

Arbeidsdagen vår er endret - slik påvirkes onboarding og offboarding.
Se webinar

Nye regler om likestilling og diskriminering

Private og offentlige virksomheter har fra 2020 fått en styrket plikt til arbeide for likestilling og mot diskriminering. Seniorrådgiver Inger Eline Romundgard hos Likestillings og diskrimineringsombudet forteller hva arbeidsgivere må vite om de nye reglene.
Se webinar

Medarbeidersamtaler i en digital verden

Er den klassiske medarbeidersamtalen utdatert? Hvordan følger man best opp medarbeidere i en digital verden? Dette er noen av temaene vi diskuterer i dette webinaret.
Se webinar

HR masterdata - HR og IT i samme båt, og slik ror dere sammen

Når det gjelder HR masterdata har HR- og IT-funksjonene et felles mål om dataintegritet og effektivisering, og avdelingene er avhengige av et godt samarbeid for å lykkes.
Se webinar

HR masterdata - kontroll på persondata og bedre dataflyt

"Alle" snakker om HR masterdata for tiden, og behovet har blitt enda tydeligere under koronasituasjonen. Webinaret gir en innføring i HR masterdata, der Terje Kjenstad og Kenneth Ådalen i Simployer diskuterer hvordan dere kan forenkle interne prosesser og redusere manuelle rutiner.
Se webinar

Koronasituasjonen sett fra et HR-perspektiv

Simployer har satt koronakurven inn i et HR-perspektiv gjennom fire faser, og vi diskuterte implikasjoner for virksomheter. Vi har gjennomført en kundeundersøkelse for å kartlegge opplevde følger av koronasituasjonen, og vi delte interessante funn som viser at HRM-systemer er viktigere nå og fremover.
Se webinar

Gode råd, tips og triks til deg som gjennomfører medarbeidersamtaler

Benytt anledningen til å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker medarbeidersamtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.
Se webinar

Riktig oppfølging av syke medarbeidere med digitalt system

I dette gratis webinaret snakker rådgiver og kursleder Atle Torp og produktsjef Kristin Grønn Ludvigsen i Simployer om hvordan den lovpålagte oppfølgingen av syke medarbeidere kan gjøres mer effektiv ved bruk av et HRM-system.
Se webinar

En bra dag på jobben - sykefraværsdagen 2020

I dette foredraget fra Sykefraværsdagen 2020 presenterer Elisabeth Goffeng det STAMI-utviklede praktiske verktøyet som hjelper virksomheter med å utvikle arbeidsmiljøet.
Se foredrag

Kompetanseutvikling i fremtidens digitale arbeidsliv

I webinaret får du blant annet høre om hvordan Simployer jobber systematisk med bruk av verktøy for onboarding, medarbeidersamtaler og kompetanseutvikling.
Se webinar

Simployer personalhåndbok med chatbot

Dette webinaret handler om personalhåndboka, maskinlæring, samt fordelene – og utfordringene – knyttet til kunstig intelligens i HR.
Se webinar

Raskere i gang med god onboarding

Med en systematisert tilnærming til måten nye medarbeidere integreres i virksomheten kan man oppnå store positive effekter, blant annet ved å få ansatte raskere igang og redusere uønsket turnover.
Se webinar

Slik jobber Simployers HR-avdeling med GDPR

I dette gratis webinaret deler HR-konsulent Karina Sandell Lauritzen sine erfaringer, tips og råd til andre HR-ansvarlige som skal i gang med GDPR-arbeidet.
Se webinar

Unngå 'feilansettelser' med håndbøker og prosessverktøy

Hvert år gjøres det mange feilansettelser i norske virksomheter. Skyldes det bare at man gjør et for dårlig rekrutteringsarbeid, eller kan det like gjerne skyldes at vi er for dårlige til å ta imot nye medarbeidere, fase dem godt inn og gi dem muligheten til å lykkes?
Se webinar

Slik halverte Moelven Modus sykefraværet

I dette foredraget fra Sykefraværesdagen 2019, forteller Kari Anne Hole i Moelven Modus om hvordan de har jobbet systematisk og målrettet med å redusere sykefraværet siden 2010.
Se foredraget

Dette misforstår ledere om sykmelding

Hvilket spillerom har du som leder når du mottar en sykmelding fra en av dine ansatte? Mange ledere blir usikre og tror de må forholde seg til «fasiten» fra legen. I dette webinaret gir Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp en praktisk tilnærming til hvordan du som leder skal forholde deg til en sykmelding:
Se webinar

Fra personal til strategisk HR

Når stadig flere personalavdelinger bytter navn til HR, handler det om mer enn et nytt visittkort. Det handler blant annet om å jobbe mer strategisk og forretningsorientert. Dette webinaret handler om hvilke krav som stilles til en moderne HR-avdeling.
Se webinar

God på HMS? - Vi gjør det enklere!

I dette webinaret belyser vi hvordan du kan jobbe praktisk og systematisk med arbeidsmiljøet. Hvilke verktøy og løsninger kan gjøre dette arbeidet enklere?
Se webinar

Slik hjelper HRM-systemet deg med GDPR-arbeidet

Sommeren 2018 trådte EUs nye personvernforordning i kraft i Norge. Dette regelverket påvirker alle norske arbeidsgivere. I dette webinaret går Mats Sandvig gjennom hvordan HRM-systemet kan hjelpe deg med å få kontroll.
Se webinar

Å lykkes med medarbeider- og kompetanseutvikling

Dette webinaret handler om hvordan du bør jobbe med utvikling av organisasjonens kompetanse.
Se webinar