Aktuelle plansjer

Gratis innhold eksklusivt for deg som har brukerkonto hos oss.

Ferieplan 2022

Her kan du laste ned og skrive ut Simployers populære ferieplan med plass til registrering av ferie for inntil 24 ansatte. Plansjen inneholder også nyttig informasjon om regler for ferie og feriepenger.
Last ned gratis

Formkrav til reiseregningen

Denne oversikten viser hvilke formkrav som gjelder for ulike typer godtgjørelser. Bruk den som en sjekkliste på at reiseregningen er riktig utfylt.
Last ned gratis plansje

Skattefrie gaver i arbeidsforhold

I hvilke anledninger kan arbeidsgiver gi skattefrie gaver? Hvor mye kan julegaven til de ansatte koste? Skal det trekkes skatt av oppmerksomhetsgaver og reklameartikler?
Last ned gratis plansje

God ferieplanlegging - hele året!

Hvem bestemmer tidspunktet for ferie? Når skal ferien varsles? Hva skjer med ubrukte feriedager?
Last ned gratis plansje

Når kan arbeidstaker kreve fri?

Hvilke situasjoner gir lovfestede permisjonsrettigheter? Hvor lenge innvilges det fri i hvert tilfelle? Har arbeidstaker krav på lønn eller ikke?
Last ned gratis plansje

Oppfølging av sykefravær

Oppfølging og dialog er nøkkelen til lavere sykefravær. Her kan du laste ned og skrive ut Simployers populære plansje som viser oppgaver, regler, frister og ansvar i oppfølging av sykefravær.
Last ned gratis plansje

Fristkalender regnskap 2021

I denne kalenderen har vi satt opp frister som er viktige for deg som har ansvar eller oppgaver knyttet til lønn, bokføring, rapportering, årsregnskap med mer. I kalenderen finner du også innrapporteringsdatoer for a-meldingen.
Last ned gratis plansje