Anne Grethe Solberg

Organisasjonssosiolog

Anne Grethe Solberg er utdannet organisasjonssosiolog, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har vært hodejeger med fokus på rekruttering av kvinner, og har bakgrunn fra selskaper som ISCO Group, Hartmark, Ernst & Young og Capgemini. I dag driver hun eget foretak innen lederutvikling og foredragsvirksomhet.

Hun har gitt ut flere bøker, dokumentarfilm, og har vunnet flere priser. I 2006 ble hun skutt, og har derfor en invaliditetsgrad på 70,5 %. Allikevel presterer hun mer både fysisk og psykisk enn de fleste. Hun holder inspirerende foredrag om hvordan man kan ta i bruk sin indre kraft og styrke, men også om kjønnsmangfold og karrierekoder.