Digitale kurs

Utviklingen innen læring skjer enormt fort. Samtidig som kompetansebehovet i arbeidslivet både øker og endres for hvert år, flyttes mer og mer av læringen over på digitale plattformer. Vi leverer digital læring innenfor våre fagområder HR, ledelse, lønn, regnskap og HMS.

Vi har ulike former for digital læring. E-læring og mikrolæring er pedagogisk tilrettelagte kurs som du tar når du vil, i ditt eget tempo. De er varierte med lyd, bilde, video, oppgaver og animasjoner. Digitale seminarer er streamede videokurs med en eller flere av våre rådgivere. De kan være direktesendte (liveseminar) eller i opptak. Ved livesendinger har du mulighet til å stille spørsmål til rådgiveren underveis i sendingen, samt delta interaktivt i form av f.eks. avstemminger.

Fleksibiliteten i digital læring  gjør at man ikke er begrenset av tid, sted og personer. Det er mange fordeler enten man velger å ha en fullverdig digital læringsopplevelse, eller om man vil bruke det som en del av annen undervisning. 

Større Fleksibilitet

For mange er tid en av de knappeste ressursene i dagens samfunn. Hos bedrifter med spredt lokasjon og uregelmessig arbeidstid kan det å delta fysisk på kurs være en større belastning enn nødvendig. Ved bruk av digital læring eliminerer man mange av disse utfordringene og kan hjelpe til med å øke produktiviteten for deltakere og firmaer. Ved våre steamede seminarer har du også tilgang til kurset i opptak i 3 måneder etter sending.

Kostnadsbesparende

E-læring blir i mange tilfeller mye rimeligere for deltakerne. Her slipper man alternative reisekostnader og kan gjennomføre det samme læringsinnholdet for flere i bedriften samtidig. Vi tilbyr derfor digital læring i pakkeløsninger for bedrifter.

Tidsbesparende

Digital læring er effektivt og sparer tid. Våre e-læringskurs kan du ta når som helst og alt du trenger er en enhet (PC / mobil / nettbrett) med nettilgang.

Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring.

Muligheten til å lære i eget tempo

Vi har alle ulike forutsetninger for å tilegne oss ny informasjon. Ikke alle er like komfortable med å lære i en stor gruppe og har problemer med å forstå deler som andre tar enkelt. Med læring på digitale plattformer kan den enkelte bruke den tiden de selv trenger og kan også dele opp opplæringen hvis de ønsker det. Kursene består av film, tekst, bilde, lyd og interaktive oppgaver som gir en variasjon i læringsinnholdet.