Klasseromskurs

Praktisk personalledelse

Kompetanse og gode, praktiske verktøy øker sannsynligheten for å lykkes som leder!

Vil du bli tryggere på at du følger opp ditt ansvar som leder i en hektisk hverdag? Dette kurset viser vei for hva og hvordan du bør prioritere. Vi gir deg nyttige lederverktøy og praktiske råd til bruk når oppgavene er mange og tiden er knapp. 

Klasseromskurs

Oslo - Scandic St. Olavsplass 09.11.21 09:00 1 dag - 7 timer Ledige plasser
Bestill kr. 4 950,- (fritatt for MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Praktisk og tydelig ledelse når du selv er operativ
  • Hvordan utvikle en effektiv og målorientert arbeidskultur der ansatte trives
  • Hvordan skape motivasjon hos hver enkelt medarbeider?
  • Kommunikasjon og spilleregler - hvordan gi tilbakemelding på en konstruktiv måte?
  • Hvordan lede ansatte som ikke vil samarbeide

Les mer

Å lede fagpersoner som vet å uttrykke sine meninger er utfordrende. Mange kommer langt på vei med personlighet og sunn fornuft, men det er ikke alltid nok.

Dette kurset er både faglig forankret i ledelsesteori og praktisk orientert. Kursleder Mariann Karlsen har mange års erfaring som leder, og gir deg innsikt i fagområder som er avgjørende for å lykkes. 

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Smittevern

Hvem passer dette for?

For deg som er operativ leder med personalansvar

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 7t øvrig. Revisor: 7t annet

Product instructors

Kursholdere

Mariann Karlsen

Mariann Karlsen

Mariann Karlsen er leder for Sarpsborg Næringsforening. Hun har tidligere jobbet flere år som daglig leder og har bred erfaring med undervisning innen ledelse og økonomi. Hun har også fartstid som leder i Simployer Infotjenester, hvor hun hadde ansvaret for det bedriftsinterne kurstilbudet. Mariann blir beskrevet av tidligere kursdeltagere som en engasjert og pedagogisk kursleder som balanserer undervisningen mellom teori og praksis på en god måte.

Les mer om Mariann