Pål Molander

Direktør

Pål Molander er direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som er det nasjonale forskningsinstituttet for arbeidsmiljø og helse i Norge og en etat under Arbeids- og sosialdepartementet.

Pål er en mye benyttet foredragsholder innen arbeidslivsfeltet i Norge, og sitter også i flere ekspertråd og -utvalg på området.