Nina Nakling

Foredragsholder

Er utdannet førskolelærer med videreutdanning i endringsledelse, veiledning, pedagogisk utviklingsarbeid og coaching. 

Har mastergrad i utdanningsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Nakling har uttalt:"For meg er utdanning virkelig et privilegium og jeg elsker å studere!"