Kamilla Lunde Sørli

Product manager

Kamilla har flere års erfaring som Product Manager i Simployer, og jobber aktivt med egne produkters visjon og mål.

En Product Manager bidrar i ledelse av produktteam, prioriterer utviklingsarbeid, og samhandler internt og eksternt for å sikre at teamet løser utfordringer og skaper nytteverdi for Simployers brukere.
Kamilla er utdannet innen administrasjon og ledelse, og har tidligere også jobbet som rådgiver og kursholder i Simployer.