Johan H. Andresen

Foredragsholder

Eier og styreleder i Ferd.

I 1849 kjøpte den første Johan H. Andresen Tiedemanns Tobaksfabrik og firmaet har siden den gang vært i familiens eie. Helt fra starten har familien vært engasjert i ulike typer industriell og finansiell virksomhet i kombinasjon med et sterkt engasjement for samfunn, kultur og politikk.

I 1998 opphørte det operative engasjementet i tobakksvirksomhet og i 2001 endret konsernet navn til Ferd. Navneendringen markerte at en tradisjonsrik virksomhet nå var underveis mot å virkeliggjøre en ny visjon, en ny forretningsidé og nye verdier.

Konsernet har siden 2004 hatt et uavhengig styre der medlemmene er eksterne, fra 2012 med Johan H. Andresen som styreleder.