Henrik Syse

Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn. 

Med varme, humor og stor formidlingskraft beveger han publikum. Siden 12.mars 2020 har han formidlet viktige og kloke tanker gjennom foredraget «Selvledelse og trøst i koronaens tid», som du vil oppleve i «Siste time» på Den store lønn & personaldagen.