Donatella De Paoli

Foredragsholder

Donatella De Paoli er en norsk organisasjonsviter og førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Hun var sentral i etableringen av bachelorprogrammet Kultur og Ledelse på BI og både forsker og foreleser innen kunstledelse, produksjons- og prosjektledelse, teamledelse og nyere perspektiver innen ledelse.