Videokurs

Reiseregninger og reiseutgifter

Få oversikt over praktisering av diettreglene!

Dette digitale kurset har tidligere blitt direktesendt. Kurset er tilgjengelig som videokurs frem til 16. juni 2021.

Regler og diettsatser endres stadig. Vi gir deg en grundig gjennomgang av reglene for reiseregninger og reiseutgifter. 

Videokurs

Course Rating

2/5

Dette lærer du:

  • Arbeidstakers rettighet til godtgjørelser og plikten til å levere korrekt reiseregning
  • Hvordan arbeidsgiver kan dekke arbeidstakers reise- og oppholdsutgifter skattefritt
  • Hva som er gjeldende regler for diett, nattillegg og bilgodtgjørelse
  • Beregning av diett og måltidsfradragfradrag
  • Dokumentasjonsplikt for refusjon/utlegg

Les mer

Hvordan skal diettreglene praktiseres? I dette digitale kurset får du en grundig presentasjon av regelverket for reiseutgifter. Vi gjennomgår avtalene for reiser i Norge og utlandet og de siste skattemessige regelendringene med medfølgende konsekvenser.

Kursets oppbygning
Kurset består av tre deler. I de to første samlingene gjennomgås reglene for reiseutgifter. Den tredje og avsluttende samlingen er en oppsummering med gjennomgang av case og repetisjon av de viktigste læringspunktene. I løpet av direktesendingene kan du stille dine spørsmål til kursleder.

Statens særavtaler for reiser er forlenget fram til 30. juni i år. Det er varslet mulige endringer fra 1. juli. Simployer setter opp et eget kurs om eventuelle endringer. 

Du får også tilgang til 4 fordypningsvideoer:

  • Definisjon av pendling – hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
  • Kompensasjonstillegg – hvem har krav på tillegget og hvordan beregnes det?
  • Spesielt om reiser til utlandet – forklarende eksempler med tidslinjer
  • Spesielt for stat – økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Product Program

Program - del 1

Program - del 2

Oppsummering

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er lønnsmedarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 4t skatt/avgift. Revisor: 4t skatt

Product instructors

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Les mer om Øivind