Klasseromskurs

Reiseregninger og reiseutgifter

Siste nytt og beste praksis!

Trenger du en gjennomgang av gjeldende regler for reiseregninger og reiseutgifter? I dette kurset lærer du om reglene som gjelder for reiser i både Norge og i utlandet, i tillegg til å få en grundig innføring i beste praksis.

Klasseromskurs

Oslo - Scandic St. Olavsplass 21.10.21 09:00 1 dag à 7 timer Ledige plasser
Bestill kr. 4 950,- (fritatt for MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Arbeidstakers rettighet til godtgjørelser og plikten til å levere korrekt reiseregning
  • Hvordan arbeidsgiver kan dekke arbeidstakers reise- og oppholdsutgifter skattefritt
  • Hva som er gjeldende regler for diett, nattillegg og bilgodtgjørelse
  • Beregning av diett og måltidsfradrag
  • Dokumentasjonsplikt for refusjon/utlegg

Les mer

Innholdet i dette kurset blir alltid justert med siste nytt, slik at du får med deg det som har kommet av eventuelle endringer i reglene og praktiske konsekvenser for behandlingen av reiseregninger.

Vi går blant annet igjennom statens særavtale, bilgodtgjørelse, skillet mellom yrkesreiser og privatreise, diett, nattillegg og refusjon. Se fullstendig beskrivelse av kursinnholdet i programmet under.

Kurset er lagt opp slik at du får god anledning til å stille spørsmål til vår kursleder underveis og i pausene.

Du får tilgang til 4 fordypningsvideoer som du kan gjennomgå enten før eller etter selve kursdagen. I tillegg kan du delta på en digital oppsummering 9. desember.  Da vil vi gjennomgå de viktigste læringspunktene, tidligere utdelte caser gjennomgås, og vi avslutter med en runde med spørsmål og svar.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

4 fordypningsvideoer og digital oppsummering

Smittevern

Hvem passer dette for?

For deg som er lønnsmedarbeider, regnskapsfører eller andre som behandler og attesterer reiseregninger

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 7t skatt/avgift. Revisor: 7t skatt

Product instructors

Kursholdere

Johnny Nymark

Johnny Nymark

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Simployer helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.

Les mer om Johnny