Klasseromskurs

Oppfølging av ansatte som underpresterer

Juridiske rammer og praktisk gjennomføring

Har du medarbeidere som ikke presterer som forventet? I dette kurset retter vi fokus mot hvordan du kan håndtere slike situasjoner på en god, praktisk og juridisk korrekt måte. 

Klasseromskurs

Oslo - Scandic St. Olavsplass 18.11.21 09:00 1 dag - 7 timer Ledige plasser
Bestill kr. 4 950,- (fritatt for MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Hvordan god oppfølging øker medarbeidernes prestasjoner og effektivitet
  • Hvordan motivasjon kan være virkemiddel til å få medarbeidere til å lykkes
  • Hvordan oppfølging og korrigering kan gjennomføres innenfor arbeidsrettslige rammer
  • Dialog og faste rutiner som elementer i oppfølgingen
  • Betydningen av dokumentasjon i personalsaker

Les mer

Tydeliggjøring av forventninger og god oppfølging, der det både stilles krav til arbeidstaker og gis opplæring og annen hjelp til å lykkes, er avgjørende for å få gode prestasjoner. Der oppfølgingen avdekker forhold som må korrigeres, er det også viktig at dette gjøres så raskt som mulig, på en tydelig og dokumenterbar måte.

Fam Camilla Viksand Manson og Karoline Amundsen Dystebakken har solid faglig bakgrunn og lang erfaring fra henholdsvis HR og arbeidslivsjus. Det sikrer deg som kursleder et nyansert bilde av de problemstillingene som underprestering skaper.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Smittevern

Hvem passer dette for?

For deg som er leder med personalansvar eller HR-medarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 3,5t rettslære + 3,5t øvrig. Revisor: 7 t annet

Product instructors

Kursholdere

Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen
Fam Camilla Viksand Manson

Fam Camilla Viksand Manson

Fam har 12 års erfaring fra HR-feltet, og har de siste 10 årene jobbet som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.  

Les mer om Fam Camilla