Videokurs

Økonomi for ledere - regnskapsforståelse

Fagspråket og helhetsforståelsen det forventes at ledere mestrer

Dette digitale kurset har tidligere blitt direktesendt. Kurset er tilgjengelig som videokurs frem til 10. august 2021.

For å kunne ta gode beslutninger i økonomiske spørsmål, kreves det at ledere har grunnleggende kunnskap om bedriftsøkonomi og regnskap. Dette kurset gir deg akkurat det. 

Videokurs

10.06.21 12:00 1t Ledige plasser
Bestill kr. 990,- (pris eks. 25% MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Forskjellen på balanseregnskap og resultatregnskap
  • Sammenhengen mellom balansen og resultatregnskapet
  • Vanlige ord og faguttrykk som benyttes i regnskapet
  • Enkle grep for å forbedre lønnsomhet
  • Sentrale lovregler som er nyttige å kjenne til

Les mer

Økonomi for ikke-økonomer
De aller fleste ledere har ansvar for ulike typer budsjett og rapportering, noe som krever kompetanse om grunnleggende bedriftsøkonomi. I tiden fremover vil Simployer arrangere flere korte kurs som tar for seg det mest sentrale du må kjenne til for å håndtere kravene som stilles til deg innen denne delen av ledergjerningen. Vi starter med dette kurset som tar for seg grunnleggende regnskapsforståelse.

Regnskapet - begrep og fagutrykk
For å kunne ta gode beslutninger i økonomiske spørsmål, kreves det grunnleggende kunnskap om bedriftsøkonomi og regnskap. Ved å forstå det store økonomiske bildet, står du bedre rustet til å forutse hvordan dine beslutninger påvirker det økonomiske resultatet. I dette kurset får du en grunnleggende forklaring på hvordan regnskapet er bygget opp, og du lærer viktige begrep og faguttrykk.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er leder og ønsker mer økonomiforståelse

Etterutdanningstimer

Ingen

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen