Abonnement

Abonnement på digitale seminarer - HR

Hold deg oppdatert gjennom hele året med våre digitale seminarer for HR. Få varsling på e-post når vi legger ut nyheter.

Arbeidslivet er i endring, og det stilles stadig høyere krav til faglig utvikling. For deg som jobber innen HR, tilbyr vi nå et fleksibelt læringstilbud som du kan tilpasse til din egen arbeidshverdag.

Faglig påfyll innen ditt arbeidsområde - integrert i arbeidshverdagen.

Med abonnement på digitale seminarer sikrer du deg juridisk og praktisk kompetanse innen ditt fagområde gjennom hele året. Våre erfarne rådgivere gir deg nyanserte gjennomganger av aktuell og viktig fagtematikk. Vi setter opp seminarer knyttet til lovendringer og viktige nyheter fortløpende.  

Som din læringspartner sørger vi for fleksible løsninger og et godt pedagogisk rammeverk for læring. Abonnementet består av minimum 10 ulike direktesendte seminarer av 1 til 2 timers varighet. Du har i tillegg tilgang til sendingen i 3 måneder etter direktesendingen. Følg sendingene fra PC, nettbrett eller mobil. 

Subscription CTA

Abonnement
kr. 6 960 (fritatt for MVA) Bestill

Dette får du som abonnent

  • Minst 10 direktesendte seminarer pr. kalenderår
  • Digitale seminarer om regelendringer, nyheter og aktuelle temaer innen ditt fagområde
  • Tilgang til opptak av seminarene i 3 måneder etter direktesendingen
  • Varsel når nye seminarer inkluderes
  • Mulighet til å stille spørsmål til rådgiver via chat under direktesendingene
  • Automatisk påmeldt - Simployers fagansvarlige anbefaler og legger til digitale seminar!

Hva inngår i abonnementet?

I listen nedenfor ser du de digitale seminarene som inngår i abonnementet per nå. Listen er dynamisk. Nye seminar legges stadig til, og 3 måneder etter livesending fjernes de fra denne listen over tilgjengelige sendinger. 

Subscription course list

Digitalt seminar

Sykefravær utover maksdato

date_range22. oktober 2020 kl. 10:00 timelapse2t

Er du usikker på reglene for ansatte som er langtidssykemeldte? Simployers egen trygderettsekspert Jørgen Brostrøm, gir deg svarene under dette direktesendte digitale seminaret.

Les mer
Digitalt seminar

Omorganisering og nedbemanning - hva er lov og ikke?

date_range24. september 2020 kl. 10:00 timelapse2t

Koronasituasjonen har tvunget frem behov for omorganisering og endring i mange bedrifter. Vår ekspert innen arbeidsrett, lærer deg hvordan du sikrer gjennomføring for privat sektor i henhold til lovverket.

Les mer
Digitalt seminar

Sykepenger og foreldrepenger under permittering

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t 30min

I dette digitale seminaret fra Simployer lærer du alt om beregning av sykepenger før, under og etter permittering. Du får også med deg reglene for egenmelding gjeldende fra 1. juni 2020. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Fortsatt permittering eller nedbemanning?

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t 30min

Koronakrisen har ført til utstrakt bruk av permittering i mange bransjer. For noen går permittering over til nedbemanning. I dette digitale seminaret gir vi deg rammeverket for hvordan du går frem i denne prosessen. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Rettigheter og plikter ved fravær

date_rangeTilgjengelig nå timelapse2t

Er du usikker på hvilke regler som gjelder ved fravær i arbeidslivet? I dette digitale seminaret vil du lære hvilke rettigheter og plikter både arbeidstaker og arbeidsgiver har ved fravær. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Advarsler og oppsigelse

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t 30min

Er det egentlig mulig å si opp en medarbeider? Det er et spørsmål vi i Simployer ofte får fra ledere. I arbeidslivet vil en oppleve utfordringer med enkelte ansatte. Det er vanskelig å vite hva en kan og bør gjøre. Vår ekspert gir deg svarene i vårt liveseminar. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til seminaropptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Utbetaling av feriepenger til arbeidstaker som er permittert

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t

Hvordan kan vi utbetale feriepenger til en arbeidstaker som er permittert uten lønn? Hva er problemet med å utbetale på vanlig måte i juni? Dette og mye mer får du svar på i dette digitale seminaret fra Simployer. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Permitteringer under koronakrisen

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t 15min

Myndighetene endret  permitteringsreglene i forbindelse med koronakrisen våren 2020. Hvordan påvirker det deg som arbeidsgiver? Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Sykepenger og omsorgspenger i koronatider - når er det brudd på reglene?

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t

Myndighetene har gitt klare retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss under koronakrisen, men ikke alle følger reglene. I dette digitale seminaret fra Simployer får du oversikt over konsekvensene det kan få om reglene brytes. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

HMS-arbeid under koronakrisen

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t

Hva bør prioriteres i HMS-arbeidet under koronakrisen og tiden som følger? Vi gir deg gode råd! Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Sykepenger i koronatider

date_rangeTilgjengelig nå timelapse2t

I dette digitale seminaret lærer du at regelverket relatert til sykepenger og omsorgspenger er endret i forbindelse med koronakrisen. Hvordan påvirker det det deg som arbeidsgiver? Dette er en opptaksversjon av et direktesendt kurs fra 16.april. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Kriseledelse

date_rangeTilgjengelig nå timelapse2t

Det å lede under en krise, krever noe helt annet enn å lede i "fredstid". I dette digitale seminaret lærer du hvordan du bør håndtere den krevende situasjonen som vi fremdeles står i.  Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Feriepenger og ferieavvikling i koronatiden

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t 30min

Feriepenger og ferieavvikling kan være utfordrende i normale tider. Koronasituasjonen medfører enda flere problemstillinger som du må hensynta om du arbeider med lønn eller HR. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Arbeidstid: Fleksitid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t

Avsløringene om brudd på arbeidstidsreglene det siste året, har aktualisert temaet arbeidstid. Kurset er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til seminaropptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer
Digitalt seminar

Arbeidstid: Plassering i døgn og uke, vaktordninger, hviletid og pauser

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t

Avsløringene om brudd på arbeidstidsreglene det siste året, har aktualisert temaet arbeidstid. Kurset er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til seminaropptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.


Les mer
Digitalt seminar

Avstandsledelse

date_rangeTilgjengelig nå timelapse1t 30min

Koronakrisen har ført til at kunnskap om avstandsledelse har blitt essensielt for alle ledere. Hva kan du som leder gjøre for å sikre ansattes følelse av samhold og motivasjon? Dette får du svaret på i dette digitale seminaret. Dette er en opptaksversjon av et tidligere direktesendt kurs. Du vil ha tilgang til opptaket i 3 måneder fra bestillingsdato.

Les mer

Subscription CTA

Abonnement
kr. 6 960 (fritatt for MVA) Bestill

Template: Abonnement