Lønns­medarbeider­dagen

Imøtegå det nye året med fagdagen som sikrer deg oppdatert kunnskap!

På årets fagdag kan du velge om du vil delta fysisk eller digitalt, og vi fyller dagen med viktige temaer som lar deg som lønnsmedarbeider mestre saksbehandlingen inn i det nye året!

Du lærer:

 • Å vurdere om utstyr til hjemmekontor skal gis bort eller lånes ut
 • Hvordan skatt skal korrigeres i a-meldingen for ansatte som har sluttet
 • Om hva som gjelder ved tilbakedatering av sykmelding
 • Hvilke rettigheter man har til sykepenger i utlandet
 • Hvordan gavereglene kan utnyttes optimalt
 • Nyttige tips og nyheter i inntektsmeldingen
 • Hvordan du skal beregne de ansattes kantinetrekk

Fysisk fagdag:

Kr. 3450,- 

1. desember – Stavanger (avholdt) Velg

2. desember – Bergen (avholdt) Velg

8. desember – Oslo (avlyst) Velg

Digital fagdag:

Kr. 2950,- 

29. november – Direktesending (avholdt)  Velg

15. desember – Direktesending  Velg

Program:

Kl. 09:00 - Velkommen!

Nytt fra a-meldingen

 • Nyheter vedrørende faste opplysninger og arbeidsforhold
 • Endringer i innrapportering av ytelser

Beregning og refusjon av graderte sykepenger

 • I arbeidsgiverperioden
 • Ved refusjon fra NAV

Bedriftskantine - hvordan innrette seg skattefritt

 • Den ansattes andel
 • Nye kantineordninger som en følge av korona

Pause

Lading av el-biler og installasjon av ladestasjon

 • Ladestasjon skal alltid beskattes - nesten
 • Hvordan dokumentere strøm som lades

Rett til sykepenger ved opphold i utlandet

 • Syk ved utreise - syk på reise
 • Syk fra arbeid utført i utlandet

Sykepenger ved yrkesskade

 • Hvilke unntak gjelder?
 • Omfanget av sykepengeretten fra NAV

Pause

Nytt fra Statsbudsjettet for 2022

 • Endringer i skatt og avgifter
 • Endringer for sykepenger og trygderett

Tilbakedatering av sykmelding

 • Første gangs sykemelding
 • Videreføring av tidligere sykmeldinger

Skattefritak under koronapandemien

 • Kan disse lenger brukes
 • Hvilke varige endringer har koronaen medført i skatteregelverket

Kl. 12:00–13:00 - Lunsj

Korrigeringer i a-meldingen ved for mye utbetalt lønn

 • Korrigeringer tilbake i tid i a-meldingen
 • Hvordan kan forskuddstrekket korrigeres

Innrapportering i a-meldingen ved dekning av pendlerutgifter

 • Mange kodesett å holde oversikten over
 • Hvilke utgifter omfattes av skattefritaket

Nyheter og nyttig om inntektsmeldingen

 • Nye valg ved arbeidsgiverperiode
 • Inntektsmelding

Pause

Endringer i satser 2021/22

 • Nye satser vedtatt for 2022
 • Hvilke satser venter vi på

Utlån eller overdragelse av utstyr til hjemmekontor

 • Hvordan påvirker type utstyr skattevurderingen
 • Hvilke utfordringer skaper gjenåpningen av Norge og hybridkontor

Dokumentasjon av gaver, personalrabatter og andre tredjepartsytelser

 • Hvordan skal arbeidsgiver ha kontroll på det ansatte skal skattlegges for
 • Forslag til skjema og rapporteringsrutiner

Pause

Krav til sykmelding fra utlandet

 • Hva gjelder i de forskjellige land
 • Krav til søknaden om sykepenger

Oppbevaring av lønnsbilag/personopplysninger

 • Behandlingsgrunnlag - bokføringsloven
 • Hvordan skal personvern vurderes i perioden etter bokføringsreglene opphører

Kl. 15:30 - Takk for i dag!

Kursledere

Espen Øren

Rådgiver lønn og økonomi

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Atle Torp

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Karoline Amundsen Dystebakken

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Øyvind A. Elvestad

Rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.