Digital konferanse

Lønnsmedarbeiderdagen 2022 - digital utgave

Fagdagen som sikrer viktig faglig oppdatering ved starten av et nytt år!

Snart 2 år med pandemi og ekstraordinære regler har gitt lønnsmedarbeidere store utfordringer. Vi går inn i et nytt år med nedstengninger, og myndighetene har igjen vedtatt støtteordninger for arbeidslivet. Disse gjennomgås på fagdagen og programmet vil oppdateres ved eventuelle nye endringer. De fleste temaene på av fagdagen er likevel aktuelle, men pandemi-uavhengige.

Digital konferanse

10.02.22 09:00 6,5 timer Ledige plasser
Bestill kr. 2 990,- (Fritatt for MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Egne regler for refusjon ved koronarelatert sykdom
  • Å vurdere om utstyr til hjemmekontor skal gis bort eller lånes ut
  • Hvordan skatt skal korrigeres i a-meldingen for ansatte som har sluttet
  • Om hva som gjelder ved tilbakedatering av sykmelding
  • Hvilke rettigheter man har til sykepenger i utlandet
  • Hvordan gavereglene kan utnyttes optimalt
  • Nyttige tips og nyheter i inntektsmeldingen
  • Hvordan du skal beregne de ansattes kantinetrekk

Les mer

Lønnsinnberetningskurs med Infotjenester var en selvfølge for tusenvis av lønnsmedarbeidere landet rundt i en årrekke. I 2019 ble konseptet endret til «Lønnsmedarbeiderdagen». Et bredere spenn i programmet og en opplevelse av mer en fagdag enn et kurs har blitt svært godt mottatt av «digitale» så vel som og «fysiske» deltakere.

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er lønnsmedarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 4t skatt/avgift, 2,5t rettslære. Revisor: 4t skatt, 2,5t annet

Product instructors

Kursholdere

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen
Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle
Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen