E-læring

HMS for verneombud og arbeidsmiljøutvalg - 40 timer

Lovpålagt opplæring for verneombud og AMU-representanter - Oppstart 26. oktober!

Praktisk HMS er ikke kun regler, prosedyrer, rapportering og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. I dette kurset får du verktøyene du trenger til HMS-arbeidet!

E-læring

26.10.21 12:00 40 timer Ledige plasser
Bestill kr. 7 950,- (pris ekskl. 25 % MVA)

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om hensikten med systematisk HMS-arbeid, og hva det skal inneholde
  • Om verneombudets, AMU-representantens og andre viktige HMS-rollers ansvar og oppgaver
  • Hvordan du gjennomfører kartlegging og risikovurdering og hvorfor avvikshåndtering er et forbedringsverktøy
  • Hvilke positive arbeidsmiljøfaktorer som finnes på arbeidsplassen
  • Hvordan du i din rolle kan bidra med konstruktiv samhandling med leder og kollegaer

Les mer

Grunnleggende opplæring for verneombud og AMU
Dette kurset gir deg som er verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalg en grundig innføring i HMS-arbeidet i henhold til myndighetenes lovkrav til HMS-opplæring. I løpet av kursperioden gjennomgås juridiske rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter, og vi ser på verneombudets og AMUs rolle knyttet til de ulike HMS-temaene.

Hvordan kan godt HMS-arbeid påvirke arbeidsmiljø og effektivitet?
Det rettes fokus mot dette gjennom hele kurset. Du får også gode råd om hvordan HMS-arbeidet kan gjennomføres i praksis med tips til verktøy og nyttige nettsteder.

Et digitalt kurstilbud
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av e-læring, individuell oppgaveløsing og digitale samlinger. Det gir deg både en generell innføring i HMS-arbeidet og en god oversikt over hva som må til på din arbeidsplass. De digitale samlingene gir god mulighet for diskusjon, spørsmål og svar, og du kan be kursleder om en-til-en-veiledning gjennom hele kursperioden.

Product Program

Program

Digitale samlinger

E-læring i 9 moduler

Individuelle oppgaver og veiledning

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er verneombud, AMU-representant eller deg som må gjennomføre lovpålagt HMS-opplæring

Product instructors

Kursholdere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Les mer om Anne