E-læring

Sykefraværsreglene for ansatte på 1-2-3

Læring om fraværshåndtering i små porsjoner!

Er det utfordrende å følge opp sykefravær i din virksomhet? Kunnskap er ofte nøkkelen. I dette mikrolæringskurset tar vi utgangspunkt i gjenkjennelige praktiske eksempler. Dine ansatte vil sitte igjen med grunnleggende innsikt i regler og lovverk knyttet til ulike former for fravær.  

E-læring

Tilgjengelig nå Digitalt 6 moduler à 5 minutter Ledige plasser
Bestill kr. 990,- (pris eks. 25 % MVA)

Course Rating

5/5

Dette lærer du:

  • Hvordan du melder fra om sykdom på riktig måte
  • Hva sjefen har krav på å vite når du er syk
  • Om sjefen kan kreve at du gjør andre oppgaver når du er syk
  • Hvorvidt du får lønn og overtid som vanlig når du er hjemme med sykt barn
  • Om du har rett til sykepenger ved dødsfall
  • Om du har rett på sykepenger når du blir syk på ferie

Les mer

Vi i Simployer vil gjøre det enkelt for deg å håndtere sykefravær! Derfor tilbyr vi mikrolæring om sykefravær utviklet spesielt for arbeidstakere. Forskning viser at høyt sykefravær kan reduseres gjennom mer kunnskap om lovverk og tydelige interne rutiner.

I dette mikrolæringskurset presenterer vi 6 typiske dilemmaer som arbeidstakere flest vil oppleve i arbeidslivet. Hvert dilemma etterfølges av en kort innføring i lovverket og refleksjoner om hva lover og retningslinjer innebærer av ansvar, plikter og rettigheter for arbeidstakeren. Det er god variasjon av bilde, tekst og video, og det tar omtrent 5 minutter å gjennomføre hver kursdel. Hver del avsluttes med en quiz.

Kurset omfatter meldeplikten, opplysningsplikten og aktivitetsplikten samt regler for sykepenger under ferie, ved dødsfall og hvordan arbeidstaker kompenseres ved fravær grunnet syke barn.

Product Program

Fleksibel mikrolæring i 6 korte moduler

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

for alle ansatte

Etterutdanningstimer

Ingen etterutdanningstimer

Product instructors

Kursholdere

Berit Stokstad

Berit Stokstad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Simployer siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Les mer om Berit
Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle