Digital konferanse

Den store lønnsdagen 2021 - Digital utgave

Årets fagdag innen lønn!

Lønnsdagen er det digitale alternativet til den Den store lønn- & personaldagen som arrangeres på hoteller landet rundt. Fagdagen er skreddersydd med høyrelevante temaer for deg som er lønnsmedarbeider!

Digital konferanse

Course Rating

0/5

Dette lærer du:

  • Om hjemmekontoret – skatt og MVA-fradrag
  • Nytt og nyttig om foreldrepenger og sykepenger
  • Praktisk håndtering av nye gaveregler
  • Sykepengerett for ansatte i og etter permisjoner
  • Nytt i statens særavtaler for reiser

Les mer

I løpet av denne heldigitale fagdagen får du seminarer med en god kombinasjon av nyheter og viktige temaer presentert av Simployers juridiske rådgivere. Etter læringsintense timer gjennom dagen, blir det godt å kunne legge vekk pennen og kun lytte til Henrik Syse, som i «Siste time» gir både trøst og innsikt i en vanskelig tid for verden og for hver og en av oss.   

Product Program

Program

Praktisk informasjon

Hvem passer dette for?

For deg som er lønnsmedarbeider

Etterutdanningstimer

Regnskapsfører: 2t skatt avgift, 4t rettslære. Revisor: 2t skatt, 4t annet

Product instructors

Kursholdere

Henrik  Syse

Henrik Syse

Henrik Syse er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn. 

Les mer om Henrik
Karoline Amundsen  Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Les mer om Karoline Amundsen
Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Les mer om Atle
Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Les mer om Espen
Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Les mer om Øivind