Lønn- og personaldagen 2021

Den Store Lønn & Personaldagen 2021

Velkommen til Norges største fagdag innen lønn & HR

Vi i Simployer vet at du som oss lengter etter en ny hverdag. Hverdagen sammen med kolleger på kontoret og sammen på Den store lønn- og personaldagen! 

Se programmet

Høstens store fagdag

I år har vi gjort alt vi kan for å lage en fagdag hvor du kan være helt trygg på at du får servert solid faglig innhold i smittevennlige omgivelser. Vi reiser igjen til de største byene i landet og har fylt programsekken med høyaktuelle temaer for deg som arbeider innen lønn eller HR og personal. Vi gleder oss til å se deg igjen på høstens store fagdag!

Valget er ditt

I år ser vi oss nødt til å dele fagdagen i to løp grunnet dagens smittesituasjon. Du får derfor valget mellom å delta på Den store lønnsdagen eller Den store personaldagen. Utenfor Oslo arrangeres fagdagene samtidig i tilstøtende lokaler med faste plasser, men med oppstart, pauser og lunsj til forskjellige tider. I Oslo arrangeres Den store lønnsdagen 13. september og Den store personaldagen 14. september.

Få med deg begge dagene!

Du har likevel mulighet til å få med deg begge fagdagene! Du får digital tilgang til fagdagen du ikke deltar på fysisk. Den store lønnsdagen direktesendes fra vårt studio 28. september, mens Den store personaldagen går av stabelen digitalt den 29 september. Dersom datoen ikke passer deg, har du tilgang til opptaket i 3 måneder etter sendedato. Dersom du kun ønsker å delta digitalt, har du også mulighet til det.

Vi Simployer ser frem til å se deg på høstens store fagdag!

Den store lønnsdagen 2021

13.09 - Oslo

16.09 - Tromsø

20.09 - Bergen

21.09 - Stavanger

22.09 - Kristiansand

30.09 - Trondheim

Den store personaldagen 2021

14.09 - Oslo

16.09 - Tromsø

20.09 - Bergen

21.09 - Stavanger

22.09 - Kristiansand

30.09 - Trondheim

Digital livesending

28-29.09 - Den Store Lønn & Personaldagen

28.09 - Den store Lønnsdagen

29.09 - Den store Personaldagen

Program

Den store lønnsdagen 2021

08:45 - Registrering for deg som skal delta på "Den store lønnsdagen"

09:15 - Velkommen!

09:30 - Hjemmekontor - dette er ikke skattefritt!

 • Hjemmekontor og utstyr
 • Momsfradrag på utstyr og inventar

10:15 - Pause

10:30 - Nytt og nyttig om foreldrepenger og sykepenger

 • Nye regler om fleksibelt uttak av foreldrepenger - kan ansatte bestemme uttaket selv?
 • Bli enda mer effektiv! Digital inntektsmelding og refusjon for sykepenger og foreldrepenger

12:15 Lunsj (45 min)

13:00 - Nye gaveregler - praktisk håndtering

 • Nye kombinasjonsmuligheter
 • Arbeidsgivers oppfølgingsplikt De sentrale reisereglene oppsummert
 • Hva har de ansatte krav på
 • Sammenhengen mellom statens særavtaler og skatteregler

13:45 - Pause

14:00 - Sykepengerett for ansatte i og etter permisjoner

 • Hvilke opphold i arbeidet fører til tap av rett til sykepenger
 • Situasjoner der retten til sykepenger beholdes - refusjonsmuligheter for arbeidsgiver

14:45 - Pause

15:00 - Avslutningsforedrag:

 • Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand:
  Henrik Syse med foredraget "Selvledelse og trøst i koronaens tid"
 • Tromsø og Trondheim: Tom Wangerud med foredraget "En eventyrlig hverdag"

Den store personaldagen 2021

08:15 - Registrering

08:45 - Velkommen!

09:00 - Pandemireglene som fortsatt gjelder

 • Vaksinepass, personvern og permitteringsregler - Hva nå?
 • Rett til bruk av egenmelding og fravær ved barns sykdom

09:45 - Pause

10:00 - Sykefraværsoppfølging har ingen maksdato - tips til oppfølging utover 12 måneder

 • Gode rutiner for oppfølging av langtidsfravær - klare avtaler og involvering av NAV
 • Når kan arbeidsgiver kreve avklaring - oppsigelse eller videre oppfølging?

11:45 Lunsj (45 min)

12:30 - HMS for HR

 • Beredskapsplan - slik har det vært siden 12. mars 2020
 • Om HRs ansvarsområder i HMS-arbeidet - valg av representanter, opplæring og internkontroll

13:15 - Pause

13:30 - Rett til å logge av - balanse mellom jobb og fritid

 • Hva vet vi om bedriftskulturen vår? Finnes det uskrevne regler om å være tilgjengelig og utføre arbeid utenfor arbeidstid?
 • Slik ivaretas et forsvarlig arbeidsmiljø - arbeidstid når skillet mellom jobb og fritid viskes ut

14:15 - Pause

14:20 - Fortrinnsrett for deltidsansatte og rett til redusert arbeidstid

 • Når kan deltidsansatte kreve utvidet stilling?
 • Hva skal til for at arbeidstaker kan kreve redusert arbeidstid?

14:45 - Pause

15:00 - Avslutningsforedrag:

 • Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand: Henrik Syse med foredraget "Selvledelse og trøst i koronaens tid"
 • Tromsø og Trondheim: Tom Wangerud med foredraget "En eventyrlig hverdag"

Gjesteforelesere

Henrik Syse

Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn.

Med varme, humor og stor formidlingskraft beveger han publikum. Siden 12.mars 2020 har han formidlet viktige og kloke tanker gjennom foredraget «Selvledelse og trøst i koronaens tid», som du vil oppleve i «Siste time» på Den store lønn & personaldagen.

Tom Wangerud

Foredragsholder og entertainer

Tom Wangerud er foredragsholder, entertainer og musiker. Han har tidligere arbeidet i kommunikasjonsbyrå og har de seneste årene drevet Underholdningssjefen.no.

Med det underholdende foredraget «En eventyrlig hverdag», avslutter han Lønn- og personaldagen 2021. Her får du gode tips om hvordan du tar vare på ditt eget humør, og har det så fint som mulig på jobb.

Etter foredraget er det kanskje nettopp du som er den som bidrar til at arbeidsmiljøet hos dere løftes noen hakk?

Seminarledere

Espen Øren

Rådgiver lønn og økonomi

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Camilla Schie-Veslum

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett.

Atle Torp

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Karoline Amundsen Dystebakken

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Øyvind Elvestad

Rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Anne Sandtorp

Rådgiver HMS

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Hans Gjermund Gauslaa

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Johnny Nymark

Rådgiver økonomi

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Simployer helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.