Den Store Lønn & Personaldagen 2020

Kompetansepåfyll i en spesiell tid

Den store lønn og personaldagen fra Simployer Infotjenester er en institusjon for deg som arbeider med Lønn og HR. September er måneden vi de siste 15 årene har arrangert fagdager i de største byene landet rundt. Dette gir vi oss ikke med.

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg.

Hovedlinjene for fagdagen er klare. For å sikre et dagsaktuelt program, i en spesiell tid, oppdaterer vi fortløpende og lanserer det endelige programmet i starten av august.

Årets fagdager arrangeres i Oslo og digitalt. Spesielle tider gjør at Den store lønn og personaldagen deles i separate dager for lønn og HR. Derfor er det valgmuligheter også i år! Du kan velge å delta i Oslo eller digitalt, og om du skal delta på lønn, HR eller begge deler.

Den store lønnsdagen:

14.september:
Fagdag– Meet Ullevaal konferansesenter- Oslo

22.september:
Digital fagdag – Sendes fra Simployer–Infotjenesters lokaler

Den store personaldagen:

15.september:
Fagdag – Meet Ullevaal konferansesenter- Oslo

23.september:
Digital fagdag – Sendes fra Simployer–Infotjenesters lokaler

Dette får du:

 • En hel fagdag viet til lønn eller HR/personal
 • Faglig viktige og nye problemstillinger relatert til korona-situasjonen
 • Spisset og praktisk innhold tilpasset din arbeidshverdag
 • Kortere sekvenser enn du er vant med på «Den store lønn- og personaldagen»
 • Inspirasjonsforedrag avslutter dagen
 • Mulighet for å melde på inntil 2 ekstra deltakere gratis på den digitale utgaven

Lønnsdagen - foreløpig innhold:

 • Skattefritak ved dekning av ytelser i koronaperioden
 • Oppdatering om de nye reglene relatert til reiseutgifter
 • Forskuttering, refusjoner, etterbetalinger i koronaperioden
 • Korona-reglene som gjelder sykepenger og omsorgspenger
 • Korrekt beregningsgrunnlag for sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger – nye endringer i regelverket er ventet!
 • Utenlandsk arbeidskraft i Norge, rettigheter ved tilknytning til flere land - aktualisert ifm koronasituasjonen

Personaldagen - foreløpig innhold:

 • Håndtering av egenmelding etter koronatiden
 • Stans i lønn under sykdom - praksis i ankenemnd og trygderetten
 • Tilrettelegging av arbeidssituasjonen ved sykdom
 • Arbeidsgivers rolle ved foreldrepermisjon
 • Hjemmekontor - den nye normalen? Opplagte og mindre opplagte konsekvenser
 • Beregningsgrunnlaget for tjenestepensjon og retting av feil
 • Sluttavtaler og pensjon
 • Hvordan vi mennesker takler usikkerhet og uro forskjellig
 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten om likestilling

Bestill senest 30.juni og spar kr 500!

3 for 1 på digital konferanse!

2020 er et spesielt år. Vi ønsker å gi flest mulig gode kunder anledning til å få et avbrekk med en annerledes arbeidsdag.

Meld på inntil 3 deltakere og betal kun for 1!

Skriv rabattkode "3 for 1" i kommentarfeltet når du bestiller.

Den store lønnsdagen - Oslo
14. september - Begrenset antall plasser.
Kr 3 450 (ord. 3 950) MELD PÅ

Den store lønnsdagen - Digital utgave
22. september
Kr 2 950 (ord. 3 450) MELD PÅ

Den store personaldagen - Oslo
15. september - Begrenset antall plasser.
Kr 3 450 (ord. 3 950) MELD PÅ

Den store personaldagen - Digital utgave
23. september
Kr 2 950 (ord. 3450) MELD PÅ

Den store lønn & personaldagen, begge dager - Digital utgave
Kr 4 425 (ord. 4 925) MELD PÅ

Gjesteforelesere

Ingvard Wilhelmsen, Professor emeritus

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus, spesialist i indremedisin og psykiatri. Han er også kjent som mangeårig leder av Hypokonderklinikken i Bergen og har skrevet mange kritikerroste bøker om tankens makt. 

På lønnsdagene avslutter han dagen med foredraget «Konge i eget liv»

Foredraget vil gi deg innsikt i hva du må gjøre for å sette deg selv i førersetet i ditt eget liv, og unngå å la bekymringer styre hverdagen. Det er et lærerikt, motiverende og humoristisk foredrag om «deg» på hjemmebane og i arbeidslivet, aktualisert med tiden vi alle gjennomlever. «Du kan ikke kontrollere livet, men du kan kontrollere tankene dine.»

På personaldagene holder han foredraget «Vi reagerer så forskjellig» - om hvordan vi takler usikkerhet

Foredraget gir deg innsikt i menneskers forskjellige reaksjonsmønstre i pandemien vi gjennomlever. Wilhelmsen har vært en viktig nasjonal stemme gjennom koronakrisen. Selv om vi er urolige i disse tider, påpeker han at vi ikke er hypokondere av den grunn. Han vil med sin velkjente underfundige humor klargjøre hva som er normale og unormale reaksjoner, for deretter diskutere hvordan du bedre kan forstå og forhåpentligvis også veilede mennesker i din organisasjon.

Tor Åge Skagestad Eikerapen, psykologspesialist

Tor Åge Skagestad Eikerapen er en av landets mest etterspurte foredragsholdere innen ledelse, endring og arbeidsmiljø – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå. Han har også blitt en viktig bidragsyter på Simployer Infotjenesters konferanser de seneste årene.

På personaldagene avslutter han dagen med foredraget: «Den nye normalen»

Trend- og arbeidslivsforskere mener at endringene som kom veltende på oss i forbindelse med koronakrisen, slik som hjemmekontor og økt digitalisering, vil bli varige. Læringsbehovet om konsekvensen av endringene er store. Hvordan vil «den nye normalen» påvirke måten vi leder og samarbeider? Stikkord som nye ledelsesprinsipper, tillit, fast hjemmekontor, opprettholde teamspirit og målbilder, avklart-kommunisert-akseptert-strategi er noen av temaene Tor Åge vil komme innom. Han har alltid høyt tempo og positivitet i sine sceneopptredener – fest sikkerhetsbeltene: Her blir det både latter og læring!

Kursledere

Espen Øren

Rådgiver lønn og økonomi

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Berit Stokstad

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Simployer siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Camilla Schie-Veslum

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett.

Atle Torp

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Ragni Myksvoll Singh

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Karoline Amundsen Dystebakken

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

En trygg konferanse på Meet Ullevaal:

 • Begrenset antall plasser. Stor sal med svært god plass mellom pultene.
 • Fast plass gjennom dagen
 • Rengjørings- og hygienetiltak i overenstemmelse med myndighetenes anbefalinger
 • Egen inngang til arrangementet
 • Tallerkenlunsj
 • God plass inne og ute
 • Stor parkeringskjeller

Praktisk informasjon digital fagdag:

 • Det eneste du trenger for å delta på Lønn- og personaldagen er PC, mobil eller nettbrett med lyd.
 • Fra kl.08:45 kan du gå til sending for å teste lyd og bilde på din skjerm. Kl.09:00 setter vi i gang!
 • Still dine spørsmål til foredragsholderen i løpet av direktesendingen! Vi besvarer så mange spørsmål som mulig i etterkant av hvert enkelt innlegg.
 • Opptaket av sendingen er tilgjengelig for deg i 3 måneder fra konferansedato. Du kan se opptaket så mange ganger du ønsker i denne perioden.
 • En heldigital fagdag kan være krevende for både hode og kropp! Det legges derfor inn rikelig med pauser underveis og en lang lunsj, slik at du får tid til en benstrekk og en kaffetår mellom slagene.
 • Opplever du utfordringer med sendingen, kan du kontakte oss på learn.norge@simployer.com.