Den Store Lønn & Personaldagen 2020

Kompetansepåfyll i en spesiell tid

Den store lønn og personaldagen fra Simployer Infotjenester er en institusjon for deg som arbeider med Lønn og HR. September er måneden vi de siste 15 årene har arrangert fagdager i de største byene landet rundt. Dette gir vi oss ikke med.

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg.

Hovedlinjene for fagdagen er klare. For å sikre et dagsaktuelt program, i en spesiell tid, oppdaterer vi fortløpende og lanserer det endelige programmet i starten av august.

Årets fagdager arrangeres i Oslo og digitalt. Spesielle tider gjør at Den store lønn og personaldagen deles i separate dager for lønn og HR. Derfor er det valgmuligheter også i år! Du kan velge å delta i Oslo eller digitalt, og om du skal delta på lønn, HR eller begge deler.

Den store lønnsdagen:

14. september:
Fagdag– Meet Ullevaal konferansesenter- Oslo

22. september:
Digital fagdag – Sendes fra Simployer–Infotjenesters lokaler

Den store personaldagen:

15. september:
Fagdag – Meet Ullevaal konferansesenter- Oslo

23. september:
Digital fagdag – Sendes fra Simployer–Infotjenesters lokaler

Lønnsdagen - du lærer:

 • Reglene om sykepengerett ved karantene etter reiser til gule og røde land
 • Om skattefritak ved dekning av ytelser i koronaperioden
 • Om omsorgspenger ved barns sykdom – hva gjelder ut 2020
 • De nye reglene om lønnsplikt under permittering og om utvidet permitteringslengde
 • Om de nye reglene relatert til reiseutgifter
 • Om forskuttering, refusjoner, etterbetalinger i koronaperioden

Personaldagen - du lærer:

 • Om opplagte og mindre opplagte konsekvenser ved hjemmekontor
 • Hvordan og hvorfor vi takler usikkerhet og uro forskjellig
 • Håndtering av egenmeldinger i koronatider
 • Om arbeidsgivers sttyringsrett ved foreldrepermisjon
 • Hvordan du kan ivareta krav til arbeidsmiljø når arbeidstakerne har hjemmekontor
 • Aktivitets- og redegjørelsesplikten om likestilling
 • Om de nye reglene om lønnspliktdager og permitteringslengde

Den store lønnsdagen 2020:

09:00 Ønsker velkommen - praktisk informasjon

09:05 Røde/gule land - reglene om sykepenger

 • Sykepenger ved karantene etter reise til utlandet
 • Avslag på sykepenger når reisen er i strid med reiseråd

Kl 09:20 Røde/gule land - pendleres merutgifter

 • Hvilke situasjoner gir rett til skattefri dekning av merutgifter
 • Hva anses som merutgifter

Kl 09:35 Syk og permittert - hvem betaler lønn?

 • Sykdom i varselperioden for permittering
 • Sykdom etter permittering - arbeidsgiverperiode

Kl 10:00 Pause

Kl 10:15 Omsorgspenger - nye regler etter nullstilling 01.juli

 • Hvor mange dager har den enkelte etter endringen
 • Arbeidsgivers refusjonsrett totalt i 2020

Kl 10:45 Skattlegging av hjemmekontor

 • Hva skiller et koronahjemmekontor fra et ordinært hjemmekontor
 • Hvordan må man innrette seg for å unngå skatt

Kl 11:00 Pause

Kl 11:15 Reise - endringer fra 01.juni

 • Arbeid fra andre steder enn fast pga korona
 • Statens særavtaler vs skatteregler

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13:00 Lønnsplikt i forbindelse med permittering

 • Endring av lønnspliktdagene
 • Endring av hvor lenge arbeidsgiver kan permittere uten lønn

Kl 13:15 Hvordan korrigere feilutbetalt lønn

 • Hvilke konsekvenser får feil i lønnsutbetalingen for a-meldingen og skattetrekk
 • Hva skal til for at arbeidsgiver kan trekke i lønn?

Kl 13:30 Sykepenger, beregning av korttidsytelser

 • NAVs retningslinjer for fastsettelse
 • Arbeidsgiverperioden vs. Inntektsmeldingen til NAV

Kl 13:45 Pause

Kl 14:00 Ofte stilte spørsmål siden lockdown 12.mars & innkomne spørsmål gjennom dagen

 • Utvidet rett til egenmelding ved koronafravær?
 • Hvilken refusjonsrett har arbeidsgiver ved koronafravær?
 • Skattemessig behandling når arbeidsgiver dekker utgifter til bil, koronatest, munnbind o.l.
 • Lempinger i reglene om enkelte naturalytelser som firmabil og fri telefon
 • Hvordan blir det med ferieavvikling for permitterte?
 • Pålegge ferie og eventuell overføring av ferie?
 • Hva skal permitterte arbeidstakere ha betalt fra arbeidsgiver under ferie?
 • Dine spørsmål besvares så langt tiden strekker til

Kl 14:45 Pause

Kl 15:00 Siste time: Konge i eget liv

Foredraget gir deg innsikt i hva du må gjøre for å sette deg selv i førersetet i ditt eget liv, og unngå å la bekymringer styre hverdagen. Det er et lærerikt, motiverende og humoristisk foredrag om «deg» på hjemmebane og i arbeidslivet, aktualisert med tiden vi alle gjennomlever. «Du kan ikke kontrollere livet, men du kan kontrollere tankene dine.»

Kl 16:00 Takk for i dag

Den store personaldagen 2020:

09:00 Ønsker velkommen - praktisk informasjon

09:05 Håndtering av egenmeldinger i koronatiden

 • Bruk av egenmelding ved koronafravær og karantene
 • Telling av dager og bortfall av rett

09:25 Gjeldende permitteringsregler i koronatiden

 • Nye regler om lønnspliktdager og lengde på permittering
 • Praktiske spørsmål som permittering og arbeid, forlengelser av permittering og oppsigelser.

09:45 Stans i lønn under sykdom - praksis fra ankenemd og trygderetten

 • I hvilke tilfeller er det aktuelt med stans av lønn?
 • Fremgangsmåte for stans av sykepenger

10:00 Pause

10:15 Tilrettelegging av arbeidssituasjon ved sykdom

 • Tilrettelegging for noen er merbelastning for andre - hvor langt må man strekke seg?
 • Hva kan tilrettelegges og hva må den ansatte finne seg i?

10:30 Sluttavtaler - det må du tenke på!

 • Hva bør være med i en sluttavtale?
 • Relevant i forbindelse med koronasituasjonen, nedbemanning, flytting og konflikter

10:45 Har arbeidsgiver styringsrett ved foreldrepermisjon?

 • Når kan man sette ned foten for kreative løsninger og når må man si ja? Praksis i tvisteløsningsnemnda

11:00 Pause

11:15 "Vi reagerer så forskjellig" - om hvordan vi takler usikkerhet og uro

 • Hva er normale og hva er unormale reaksjoner?
 • Få innspill om hvordan takle tiden vi er inne i og dermed bli bedre rustet til å veilede mennesker i din organisasjon

12.00 Lunsj

13:00 Introduksjon til arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt om likestilling og mangfold

 • En kort innføring i bestemmelsen om aktivitets- og redegjørelsesplikten der hovedvekten ligger på endringene i loven og arbeidsgivers forpliktelser
 • Gode eksempler og tips til virksomhetens arbeid med plikten som skal rapporters første gang ifm årsregnskapet for 2020

13.30 Hjemmekontor - arbeidsrettslige rammer

 • Forskriften om hjemmearbeid - når kommer den til anvendelse?
 • Forskriftens krav til skriftlig avtale og unntak fra arbeidstidsbestemmelser
 • Arbeidsgivers styringsrett ved hjemmekontor når forskriften ikke gjelder

13:45 Pause

14:00 Arbeidsgivers ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø - også på hjemmekontoret

 • Forsvarlig arbeidsmiljø: Hva og hvordan?
 • Kartlegging, risikovurdering og tiltak
 • Hva med resten av internkontrollen når mange sitter hjemme?

14:30 Skråblikk på hjemmekontor - har du tenkt på...?

 • Inkluderings- og distriktsperspektiv Yrkesskade/arbeidsulykke

14:45 Pause

15:00 Ledelse og samarbeid under "den nye normalen"

Trend- og arbeidslivsforskere mener at endringene som kom veltende på oss i forbindelse med koronakrisen, slik som hjemmekontor og økt digitalisering, vil bli varige. Læringsbehovet om konsekvensen av endringene er store. Hvordan vil «den nye normalen» påvirke måten vi leder og samarbeider?
Stikkord som nye ledelsesprinsipper, tillit, fast hjemmekontor, opprettholde teamspirit og målbilder er noen av temaene Tor Åge vil komme innom.

Han har alltid høyt tempo og positivitet i sine sceneopptredener – fest sikkerhetsbeltene: Her blir det både latter og læring!

16:00 Takk for i dag

3 for 1 på digital konferanse!

2020 er et spesielt år. Vi ønsker å gi flest mulig gode kunder anledning til å få et avbrekk med en annerledes arbeidsdag.

Meld på inntil 3 deltakere og betal kun for 1!

Skriv rabattkode "3 for 1" i kommentarfeltet når du bestiller.

Den store lønnsdagen - Oslo
14. september - Begrenset antall plasser.
Kr 3 950 MELD PÅ

Den store lønnsdagen - Digital utgave
22. september
Kr 3 450 MELD PÅ

Den store personaldagen - Oslo
15. september - Begrenset antall plasser.
Kr 3 950 MELD PÅ

Den store personaldagen - Digital utgave
23. september
Kr 3 450 MELD PÅ

Den store lønn & personaldagen, begge dager - Digital utgave
Kr 4 925 MELD PÅ

Gjesteforelesere

Ingvard Wilhelmsen, Professor emeritus

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus, spesialist i indremedisin og psykiatri. Han er også kjent som mangeårig leder av Hypokonderklinikken i Bergen og har skrevet mange kritikerroste bøker om tankens makt. 

På lønnsdagene avslutter han dagen med foredraget «Konge i eget liv»

Foredraget vil gi deg innsikt i hva du må gjøre for å sette deg selv i førersetet i ditt eget liv, og unngå å la bekymringer styre hverdagen. Det er et lærerikt, motiverende og humoristisk foredrag om «deg» på hjemmebane og i arbeidslivet, aktualisert med tiden vi alle gjennomlever. «Du kan ikke kontrollere livet, men du kan kontrollere tankene dine.»

På personaldagene holder han foredraget «Vi reagerer så forskjellig» - om hvordan vi takler usikkerhet

Foredraget gir deg innsikt i menneskers forskjellige reaksjonsmønstre i pandemien vi gjennomlever. Wilhelmsen har vært en viktig nasjonal stemme gjennom koronakrisen. Selv om vi er urolige i disse tider, påpeker han at vi ikke er hypokondere av den grunn. Han vil med sin velkjente underfundige humor klargjøre hva som er normale og unormale reaksjoner, for deretter diskutere hvordan du bedre kan forstå og forhåpentligvis også veilede mennesker i din organisasjon.

Tor Åge Skagestad Eikerapen, psykologspesialist

Tor Åge Skagestad Eikerapen er en av landets mest etterspurte foredragsholdere innen ledelse, endring og arbeidsmiljø – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå. Han har også blitt en viktig bidragsyter på Simployer Infotjenesters konferanser de seneste årene.

På personaldagene avslutter han dagen med foredraget: «Den nye normalen»

Trend- og arbeidslivsforskere mener at endringene som kom veltende på oss i forbindelse med koronakrisen, slik som hjemmekontor og økt digitalisering, vil bli varige. Læringsbehovet om konsekvensen av endringene er store. Hvordan vil «den nye normalen» påvirke måten vi leder og samarbeider? Stikkord som nye ledelsesprinsipper, tillit, fast hjemmekontor, opprettholde teamspirit og målbilder, avklart-kommunisert-akseptert-strategi er noen av temaene Tor Åge vil komme innom. Han har alltid høyt tempo og positivitet i sine sceneopptredener – fest sikkerhetsbeltene: Her blir det både latter og læring!

Inger Eline Romundgard, sosiolog

Inger Eline Romundgard er utdannet sosiolog og jobber som seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hennes hovedansvarsområde er veiledning om Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere.

Hun har tidligere erfaring fra HR, forsikring, fagforeningsarbeid og opplæringsvirksomhet.

På personaldagene holder hun foredraget «Introduksjon til arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt om likestilling og mangfold»

 • En kort innføring i bestemmelsen om aktivitets- og redegjørelsesplikten der hovedvekten ligger på endringene i loven og arbeidsgivers forpliktelser
 • Gode eksempler og tips til virksomhetens arbeid med plikten som skal rapporters første gang ifm årsregnskapet for 2020

Kursledere

Espen Øren

Rådgiver lønn og økonomi

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Camilla Schie-Veslum

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett.

Atle Torp

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Karoline Amundsen Dystebakken

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

En trygg konferanse på Meet Ullevaal:

 • Begrenset antall plasser. Stor sal med svært god plass mellom pultene.
 • Fast plass gjennom dagen
 • Rengjørings- og hygienetiltak i overenstemmelse med myndighetenes anbefalinger
 • Egen inngang til arrangementet
 • Tallerkenlunsj
 • God plass inne og ute
 • Stor parkeringskjeller

Praktisk informasjon digital fagdag:

 • Det eneste du trenger for å delta på Lønn- og personaldagen er PC, mobil eller nettbrett med lyd.
 • Fra kl.08:45 kan du gå til sending for å teste lyd og bilde på din skjerm. Kl.09:00 setter vi i gang!
 • Still dine spørsmål til foredragsholderen i løpet av direktesendingen! Vi besvarer så mange spørsmål som mulig i etterkant av hvert enkelt innlegg.
 • Opptaket av sendingen er tilgjengelig for deg i 3 måneder fra konferansedato. Du kan se opptaket så mange ganger du ønsker i denne perioden.
 • En heldigital fagdag kan være krevende for både hode og kropp! Det legges derfor inn rikelig med pauser underveis og en lang lunsj, slik at du får tid til en benstrekk og en kaffetår mellom slagene.
 • Opplever du utfordringer med sendingen, kan du kontakte oss på learn.norge@simployer.com.