Den Store Lønn & Personaldagen 2021

Velkommen til Norges største fagdag innen lønn & HR

Vi i Simployer vet at du som oss lengter etter en ny hverdag. Hverdagen sammen med kolleger på kontoret og sammen på Den store lønn & personaldagen! 

Se programmet

I Simployer er vi evige optimister! Derfor planlegger vi for at vi endelig kan møtes fysisk til Den store lønn og personaldagen på tradisjonelt vis med tre parallelle løp. Selvfølgelig planlegger vi også for en alternativ smitteverntilpasset fagdag. Den lar vi imidlertid ligge i skuffen en stund, og forhåpentligvis kan den ligge der for godt.

En trygg fagdag

Vi lanserer i den tro at fagdagene kan gå av stabelen uten spesielle smitteverntiltak. Hvis det imidlertid viser seg at det ikke går, vil vi tilpasse fagdagene i tråd med gjeldende regler.

Lønnsdagen og Personaldagen vil da arrangeres i hver by med faste plasser, god avstand og uten paralleller. I tillegg avholder vi de separate fagdagene digitalt 28. og 29. september. Vi holder deg informert, og du kan endre påmelding kostnadsfritt.

For bestilling av digitale utgaver:

Den Store Lønn & Personaldagen - digital utgave 28-29. september

Lønnsdagen - digital utgave 28. september   

Personaldagen - digital utgave 29. september

En skreddersydd fagdag

I år som tidligere år har vi satt sammen en god bukett av høyrelevante temaer, bygd opp med tre parallelle løp gjennom dagen. Du velger selv hvilke seminarer du deltar på, skreddersydd etter ditt læringsbehov. Seminarene er en god kombinasjon av nyheter og viktige temaer. Programmet ser du under, og dine seminarvalg foretar du senere i påmeldingsprosessen.

Earlybird? Meld deg på frem til 25.juni til kr 3 450,- (ordinær pris 3 950,-)

Velkommen til Den store lønn & personaldagen 2021!

Oslo - Mandag 13. september

Meet Ullevaal

Tromsø - Torsdag 16. september

Radisson Blu Hotel Tromsø

Bergen - Mandag 20. september

Radisson Blu Royal Hotel - Bryggen

Stavanger - Tirsdag 21. september

Clarion Hotel Stavanger

Kristiansand - Onsdag 22. september

Scandic Kristiansand Bystranda

Trondheim - Torsdag 30. september

Radisson Blu Garden Hotel

Program

For hver time har du tre valg - mix & match det som passer deg best! Valgene foretar du senere i påmeldingsprosessen.

 

Mest for
Lønnsmedarbeidere

Mest for
HR/personalmedarbeidere

Mest om
HR og ledelse

fra 08:30

Registrering

   

09:00

Velkommen

   

09:15

Hjemmekontor - dette er ikke skattefritt

 • Hjemmekontoret og utstyr
 • Momsfradrag på ytstyr og inventar

Sykepengerett for ansatte i og etter permisjoner

 • Hvilke opphold i arbeidet fører til tap av rett til sykepenger
 • Situasjoner der retten til sykepenger beholdes - refusjonsmuligheter for arbeidsgiver

Pandemireglene som gjelder fortsatt

 • Vaksinepass, personvern og permitteringsregler - hva nå?
 • Rett til bruk av egenmelding og fravær ved barns sykdom

10:00

Pause

   

10:15

(dobbelttime)

Nytt og nyttig om foreldrepenger og sykepenger

 • Nye regler om fleksibelt uttak av foreldrepenger - kan ansatte nå bestemme uttaket selv?
 • Bli enda mer effektiv - digital inntektsmelding og refusjon for sykepenger og foreldrepenger

HMS for HR

 • Beredskapsplan - dette har vi lært av 12. mars 2020
 • Om HRs ansvarsområder i HMS-arbeidet - valg av representanter, opplæring og internkonroll

Sykefraværsoppfølging har ingen maksdato – tips til oppfølging utover 12 måneder

 • Gode rutiner for oppfølging av langtidsfravær - klare avtaler og involvering av NAV
 • Når kan arbeidsgiver kreve avklaring - oppsigelse eller videre oppfølging?

12:00

Lunsj

   

13:00

Nye gaveregler - praktisk håndtering

 • Nye kombinasjonsmuligheter
 • Arbeidsgivers oppfølgingsplikt

Pensjonsordning - feil pensjonsgrunnlag*

 • Hvilke lønnsarter kan den ansatte kreve medregnet
 • Hvordan behandle krav om retting tilbake i tid

*kun for privat sektor

Når arbeidsgiver ønsker å gå fra arbeidsavtalen i forkant av tiltredelse

 • Hva skal til for å gå fra avtalen før oppstart
 • Kan permittering benyttes før oppstart?

13:45

Pause

   

14:00

Statens særavtale for reiser i ny drakt?

 • Hva som er nytt i særavtalen
 • Sammenhengen mellom særavtalen og skatteregler

Ulike typer fortrinnsrett - hvem går foran hvem?

 • Gjennomgang av de ulike fortrinnsrettene
 • Flere ulike fortrinnsretter - hvem går foran?

Rett til å logge av – balanse mellom jobb og fritid

 • Hva vet vi om bedriftskulturen vår? Finnes det uskrevne regler om å være tilgjengelig og utføre arbeid utenfor arbeidstid?
 • Slik ivaretas et forsvarlig arbeidsmiljø - arbeidstid når skillet mellom jobb og fritid viskes ut

14:45

Pause

   

15:00

"Siste Time" i plenum

Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand: Henrik Syse med foredraget "Selvledelse og trøst i koronaens tid"

Tromsø og Trondheim: Tom Wangerud med foredraget "En eventyrlig hverdag"

Gjesteforelesere

Henrik Syse

Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn.

Med varme, humor og stor formidlingskraft beveger han publikum. Siden 12.mars 2020 har han formidlet viktige og kloke tanker gjennom foredraget «Selvledelse og trøst i koronaens tid», som du vil oppleve i «Siste time» på Den store lønn & personaldagen.

Tom Wangerud

Foredragsholder og entertainer

Tom Wangerud er foredragsholder, entertainer og musiker. Han har tidligere arbeidet i kommunikasjonsbyrå og har de seneste årene drevet Underholdningssjefen.no.

Med det underholdende foredraget «En eventyrlig hverdag», avslutter han Lønn- og personaldagen 2021. Her får du gode tips om hvordan du tar vare på ditt eget humør, og har det så fint som mulig på jobb.

Etter foredraget er det kanskje nettopp du som er den som bidrar til at arbeidsmiljøet hos dere løftes noen hakk?

Seminarledere

Espen Øren

Rådgiver lønn og økonomi

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Camilla Schie-Veslum

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett.

Atle Torp

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Karoline Amundsen Dystebakken

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Karoline er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Øyvind Elvestad

Rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Anne Sandtorp

Rådgiver HMS

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.

Hans Gjermund Gauslaa

Juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Johnny Nymark

Rådgiver økonomi

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Simployer helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.