E-læring

HMS for verneombud og arbeidsmiljøutvalg - 40 timer

Lovpålagt opplæring for verneombud og AMU-representanter - Oppstart 27. april

Praktisk HMS er ikke kun regler, prosedyrer, rapportering og kontroller! Det handler om å skape en trygg og god arbeidsplass for deg og dine medarbeidere. I dette kurset får du verktøyene du trenger til HMS-arbeidet!

Grunnleggende opplæring for verneombud og AMU
Dette kurset gir deg som er verneombud eller medlem av arbeidsmiljøutvalg en grundig innføring i HMS-arbeidet i henhold til myndighetenes lovkrav til HMS-opplæring. I løpet av kursperioden gjennomgås juridiske rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter, og vi ser på verneombudets og AMUs rolle knyttet til de ulike HMS-temaene.

Hvordan kan godt HMS-arbeid påvirke arbeidsmiljø og effektivitet?
Det rettes fokus mot dette gjennom hele kurset. Du får også gode råd om hvordan HMS-arbeidet kan gjennomføres i praksis med tips til verktøy og nyttige nettsteder.

Et digitalt kurstilbud
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av e-læring, individuell oppgaveløsing og digitale samlinger. Det gir deg både en generell innføring i HMS-arbeidet og en god oversikt over hva som må til på din arbeidsplass. De digitale samlingene gir god mulighet for diskusjon, spørsmål og svar, og du kan be kursleder om en-til-en-veiledning gjennom hele kursperioden.

Course e-learning CTA

E-læring
timelapse40 timer
Pris: kr. 9 950 (Fritatt for MVA) Bestill

Course Rating

0/5

Du lærer ..

 • Om hensikten med systematisk HMS-arbeid, og hva det skal inneholde
 • Om verneombudets, AMU-representantens og andre viktige HMS-rollers ansvar og oppgaver
 • Hvordan du gjennomfører kartlegging og risikovurdering og hvorfor avvikshåndtering er et forbedringsverktøy
 • Hvilke positive arbeidsmiljøfaktorer som finnes på arbeidsplassen
 • Hvordan du i din rolle kan bidra med konstruktiv samhandling med leder og kollegaer
Dette kurset passer for:
Verneombud, AMU-representanter og andre som må gjennomføre lovpålagt HMS-opplæring

Course Program

Program

Digitale samlinger

E-læring i 9 moduler

Individuelle oppgaver og veiledning

Praktisk informasjon

Sessions

Course instructors

Kursledere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Linked courses

Hva får du med e-læring?

 • Umiddelbar tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
 • Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring
 • Kursene består av film, tekst, bilde, lyd og interaktive oppgaver
 • Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter fullført kurs
 • Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato
 • Alle våre kurs vurderes ift. godkjenning som etterutdanning for regnskapsførere og revisorer

Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett!

Se tekniske krav for digitalt innhold

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

Template: e-læring