E-læring

Hjelp ansatte over i ny jobb - outplacement bygger merkevare

Tenk merkevarebygging også under nedbemanning

Dersom du som arbeidsgiver bidrar med hjelp og støtte i form av outplacement, vil dine tidligere ansatte gå ut døren med en mer positiv innstilling til sin tidligere arbeidsplass. Dere unngår støy, og de ansatte kommer seg videre. Vinn-Vinn.

Outplacement bygger godvilje
Mange virksomheter har som følge av pandemien stått i tøffe omstillingsprosesser, og flere har måttet si opp ansatte. Simployer opplever en økning i henvendelser fra våre kunder knyttet dette. Derfor har vi i samarbeid med Vigdis Lamberg laget det digitale e-læringskurset «Fra jobbsøker til kompetanseselger». Lamberg argumenterer for at virksomheter bør inkludere støtte til arbeidstakere i en nedbemanningsprosess, det vil si outplacement. E-læringen er et eksempel på slik støtte.

Unngå bitterhet og støy
– Sett i lys av hvor mye fokus og ressurser som brukes på å sikre virksomheter godt omdømme gjennom merkevarestrategier, er det underlig at det tas så lite høyde for badwill og støy i kjølvannet av oppsigelser og nedbemanningsprosesser. Når et fåtall av ledige stillinger lyses ut, kreves en helt annen tilnærming til jobbsøkprosessen enn for få år siden.
Her vil jeg adressere arbeidsgivers ansvar for å bidra til at ledighetsperioden blir kortest mulig. (…) Uten kunnskap om hvordan man selger inn sin kompetanse til virksomheter FØR stillinger blir lyst ut, opplever svært mange at de ikke finner nytt passende arbeid. Bitterheten over et liv uten jobb adresseres ofte til tidligere arbeidsgiver og en god ambassadør blir raskt det motsatte, sier Vigdis Lamberg.

9000 fornøyde kunder
I kurset lærer de ansatte teknikker som gjør veien over i ny jobb mye kortere. De får gode, praktiske beskrivelser av hvordan man blir ekspert på å selge sin egen kompetanse. Karriereveileder Vigdis Lamberg har hjulpet over 9000 personer ut i jobb ved å bruke disse metodene. Kurset har 11 interaktive leksjoner, og kursdeltakerne blir testet med en quiz etter hver leksjon, for å forankre det de har lært. 

Vinn-vinn 
Ved å tilby dette kurset til ansatte som er på vei ut pga nedbemanning eller omstilling vil du som leder eller HR-medarbeider gi dem god hjelp på vei inn i et nytt arbeidsforhold. Det skapes en vinn-vinn situasjon, hvor den tidligere ansatte med ny jobb i sikte, går ut av døren mer som en ambassadør for tidligere arbeidsgiver enn det motsatte. Arbeidsgiver unngår støy, og den ansatte kommer seg videre i karrieren.

NB!
Kurset drar deltakeren gjennom en individuell prosess som kan vare fra 1 til 4 uker med oppgaveløsning underveis. Slik får deltakeren eierskap til en jobbsøkprosess som er tilpasset dagens arbeidsmarked, og øker dermed sjansen for raskt å komme over i nytt arbeid. Tidsbruken uten å gjennomføre oppgavene er rundt 2,5 timer. Man har tilgang til e-læringen i 6 måneder. 

 

Course e-learning CTA

E-læring
timelapse1 - 4 uker
Pris: kr. 7 890 (eks. 25 % mva) Bestill

Course Rating

5/5

Du lærer ..

 • Hva som skal til for å bli attraktiv for en ny arbeidsgiver
 • Hvor du skal lete etter stillinger som ikke er lyst ut
 • Hvordan du lager en kompetansematrise
 • Hvordan matrisen skal brukes både i CV og søknad for å selge din kompetanse
 • Hvordan du gjennomfører et godt intervju fysisk eller digitalt
Dette kurset passer for:
HR og ledere med personalansvar som står i en omstillingsprosess og må nedbemanne

Course Program

Innhold: 11 leksjoner

Praktisk informasjon

Sessions

Course instructors

Kursledere

Vigdis Lamberg

Vigdis Lamberg

Vigdis  har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder. Sammen med sitt team, har hun bistått nær 9000 personer over i nytt arbeid. Hennes erfaring som salgssjef i reklamebransjen har bidratt til at karriereendringsprogrammene hun skreddersyr for den enkelte kunde, har fokus på salgsteknikker. En CV og søknad er salgsbrev, og må utformes deretter. Utradisjonelle metoder, ja. Men de virker!

Les mer om Vigdis

Linked courses

Hva får du med e-læring?

 • Umiddelbar tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
 • Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring
 • Kursene består av film, tekst, bilde, lyd og interaktive oppgaver
 • Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter fullført kurs
 • Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato
 • Alle våre kurs vurderes ift. godkjenning som etterutdanning for regnskapsførere og revisorer

Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett!

Se tekniske krav for digitalt innhold

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

Template: e-læring