E-læring

Rus og avhengighet hos ansatte - hva gjør du?

Forebygging - håndtering - kommunikasjon

I dette e-læringskurset lærer du hvordan du forebygger og ikke minst håndterer rus og avhengighet blant ansatte i virksomheten. 

Sikkerhetsrisiko
Det kan være lettvint å tenke at for eksempel alkoholmisbruk er en privatsak. Det er ikke nødvendigvis riktig. Dersom et eventuelt misbruk går utover sikkerheten på jobb enten fysisk eller med hensyn til for eksempel spredning av sensitiv informasjon, er det ditt ansvar som leder eller HR-medarbeider å gripe inn.

Stress kan utløse misbruk
Vi har alle vært igjennom en stor omveltning grunnet koronapandemien og sosial isolasjon, usikkerhet rundt jobbsituasjon og hjemmekontor er stressende for de fleste. Økt forbruk av alkohol eller andre rusmidler er en vanlig mestringsstrategi for å takle stress.

Forbygging og retningslinjer 
Ved å gjennomføre dette kurset på 45 minutter, vil du få kunnskap om hvordan du forebygger og håndterer rus og avhengighet i virksomheten. Du lærer blant annet hvordan du skal lage egne  retningslinjer, hvordan man blir trygg på å ta den nødvendige samtalen med den ansatte, og hvilke tilbud man kan gi som hjelp.

Course e-learning CTA

E-læring
timelapse45 minutter
Pris: kr. 1 190 (eks 25 % mva) Bestill

Course Rating

0/5

Du lærer ..

 • Aktuelt lovverk
 • Konsekvenser for arbeidsmiljøet
 • Hvordan du utformer interne retningslinjer for rusmisbruk og spillavhengighet. 
 • Hvordan du skal gjennomføre den vanskelige samtalen med den ansatte
 • Hvilke verktøy du som arbeidsgiver har til disposjon for å hjelpe den ansatte
Dette kurset passer for:
Ledere med personalansvar og HR-medarbeidere
Etterutdanningstimer:
Ikke aktuelt for dette kurset

Course Program

Innhold: 8 moduler

Praktisk informasjon

Sessions

Course instructors

Kursledere

Camilla Lynne Bakkeng

Camilla Lynne Bakkeng

Linked courses

Hva får du med e-læring?

 • Umiddelbar tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
 • Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring
 • Kursene består av film, tekst, bilde, lyd og interaktive oppgaver
 • Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter fullført kurs
 • Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato
 • Alle våre kurs vurderes ift. godkjenning som etterutdanning for regnskapsførere og revisorer

Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett!

Se tekniske krav for digitalt innhold

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

Template: e-læring