Digitalt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter

Få oversikt over praktisering av diettreglene!

Regler og diettsatser endres stadig, og det er varslet nye særavtaler i staten fra 1. mars 2021. Vi gir deg en grundig gjennomgang av reglene for reiseregninger og reiseutgifter med de nyeste oppdateringene!

Hvordan skal diettreglene praktiseres? I dette digitale kurset får du en grundig presentasjon av regelverket for reiseutgifter. Vi gjennomgår avtalene for reiser i Norge og utlandet og de siste skattemessige regelendringene med medfølgende konsekvenser.

Kursets oppbygning
Kurset består av 3 deler. I de to første samlingene gjennomgås reglene for reiseutgifter. Den tredje og avsluttende samlingen er en oppsummering med gjennomgang av case og repetisjon av de viktigste læringspunktene. I løpet av direktesendingene kan du stille dine spørsmål til kursleder.

Det tilgjengeliggjøres også 4 fordypningsvideoer:

 • Definisjon av pendling – hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
 • Kompensasjonstillegg – hvem har krav på tillegget og hvordan beregnes det?
 • Spesielt om reiser til utlandet – forklarende eksempler med tidslinjer
 • Spesielt for stat – økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Course webinar CTA

Digitalt kurs
today16.03.21 13.00 timelapse3 x 2 timer
Pris: kr. 4 450 (fritatt for MVA) Bestill

Course Learning Plan references

Du lærer ..

 • Arbeidstakers rettighet til godtgjørelser og plikten til å levere korrekt reiseregning
 • Hvordan arbeidsgiver kan dekke arbeidstakers reise- og oppholdsutgifter skattefritt
 • Hva som er gjeldende regler for diett, nattillegg og bilgodtgjørelse
 • Beregning av diett og måltidsfradragfradrag
 • Dokumentasjonsplikt for refusjon/utlegg
Målgruppe:
Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger
Etterutdanningstimer:
Regnskapsfører: 4t skatt/avgift. Revisor: 4t skatt

Course Rating

0/5

Course Program

Program - dag 1

Program - dag 2

Program - Oppsummeringsdag

Praktisk informasjon

Sessions

Course instructors

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Linked courses

Hva får du med digitalt kurs?

 • Tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
 • Mulighet til å stille spørsmål til kurslederen i løpet av livesendingen
 • Våre digitale kurs er ferskvare. De er tilgjengelig i 3 måneder fra og med livedato, uavhengig av om du kjøper det direktesendte kurset i opptak senere. 

Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett.

Se tekniske krav for digitalt innhold

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

Template: Digital seminar