Digitalt kurs

Reiseregninger og reiseutgifter

Få oversikt over praktisering av diettreglene!

Dette digitale kurset ble direktesendt 16. og 17. mars 2021. Kurset er tilgjengelig som opptak frem til 16. juni 2021.
Regler og diettsatser endres stadig. Vi gir deg en grundig gjennomgang av reglene for reiseregninger og reiseutgifter. 

Hvordan skal diettreglene praktiseres? I dette digitale kurset får du en grundig presentasjon av regelverket for reiseutgifter. Vi gjennomgår avtalene for reiser i Norge og utlandet og de siste skattemessige regelendringene med medfølgende konsekvenser.

Kursets oppbygning
Kurset består av tre deler. I de to første samlingene gjennomgås reglene for reiseutgifter. Den tredje og avsluttende samlingen er en oppsummering med gjennomgang av case og repetisjon av de viktigste læringspunktene. I løpet av direktesendingene kan du stille dine spørsmål til kursleder.

Statens særavtaler for reiser er forlenget fram til 30. juni i år. Det er varslet mulige endringer fra 1. juli. Simployer setter opp et eget kurs om eventuelle endringer. 

Du får også tilgang til 4 fordypningsvideoer:

 • Definisjon av pendling – hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
 • Kompensasjonstillegg – hvem har krav på tillegget og hvordan beregnes det?
 • Spesielt om reiser til utlandet – forklarende eksempler med tidslinjer
 • Spesielt for stat – økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Course webinar playback CTA

Digitalt kurs
todayTilgjengelig nå timelapse3 x 2 timer
Pris: kr. 3 450 (Pris eks. 25 % MVA) Bestill

Du lærer ..

 • Arbeidstakers rettighet til godtgjørelser og plikten til å levere korrekt reiseregning
 • Hvordan arbeidsgiver kan dekke arbeidstakers reise- og oppholdsutgifter skattefritt
 • Hva som er gjeldende regler for diett, nattillegg og bilgodtgjørelse
 • Beregning av diett og måltidsfradragfradrag
 • Dokumentasjonsplikt for refusjon/utlegg
Målgruppe:
Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger
Etterutdanningstimer:
Regnskapsfører: 4t skatt/avgift. Revisor: 4t skatt

Course Rating

1/5

Course Program

Program 16.mars

Program 17.mars

Program oppsummering 12.mai

Praktisk informasjon

Sessions

Course instructors

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Course Learning Plan references

Linked courses

Hva får du med digitalt kurs?

 • Tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
 • Mulighet til å stille spørsmål til kurslederen i løpet av livesendingen
 • Våre digitale kurs er ferskvare. De er tilgjengelig i 3 måneder fra og med livedato, uavhengig av om du kjøper det direktesendte kurset i opptak senere. 

Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett.

Se tekniske krav for digitalt innhold

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

Template: Digital seminar (on demand)