E-læring

HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

Lovpålagt opplæring tilpasset kontor- og butikkvirksomheter

Du får en god innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid, og verneombudets og AMU-representantens rolle. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring, se punktet «Arbeidsmiljølovens krav til avtale om kortere opplæring» lenger ned på siden.

HMS-arbeid i praksis

Praktisk HMS og arbeidsmiljøarbeid er ikke bare regler, rutiner, rapportering og kontroller. Det handler egentlig om HMS-kulturen på din arbeidsplass. Under kurset rettes søkelyset mot hvordan man skal fylle rollen, ta ansvar og gjennomføre HMS-arbeidet i praksis.

Fleksibel læring

Dette er et fleksibelt opplæringstilbud. Du kan velge å gjennomføre alle modulene på en gang eller dele opp opplæringen for å få bedre læringseffekt.

Oppgaver må besvares

I alt inneholder kurset 8 ulike elæringsmoduler, som kombinerer tekst, bilder, film og animasjoner. I tillegg skal du besvare 2 oppgaver som er relevante knyttet til arbeidsmiljøarbeidet i din virksomhet.  Kursleder er tilgjengelig for deg underveis og vil vurdere og kommentere oppgavene. Du får kursbevis når kurs og oppgaver er gjennomført.

Course e-learning CTA

E-læring
timelapse8 moduler á ca.40 min + oppgaver
Pris: kr. 3 990 (eks 25 % mva) Bestill

Course Rating

5/5

Du lærer ..

 • Hva systematisk HMS-arbeid skal inneholde og hva HMS kultur er
 • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant
 • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen - avvikshåndtering
 • Hvordan du kan bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet ved konstruktiv samhandling
 • Hvordan du praktisk går fram om du får henvendelser fra kollegaer som "sliter" på jobben
 • Hvordan jobbe for å støtte både ansatte og ledere og dermed virksomheten som helhet
Dette kurset passer for:
Verneombud og AMU-representanter i kontor- og butikkvirksomheter
Etterutdanningstimer:
Regnskapsfører: 5 t rettslære + 3 t annet

Course Program

Innhold: 8 moduler + 2 oppgaver

Praktisk informasjon

Arbeidsmiljølovens krav til avtale om kortere opplæring

Sessions

Course instructors

Kursledere

Atle Torp

Atle Torp

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid

Camilla Lynne Bakkeng

Camilla Lynne Bakkeng

Dette HMS-kurset er oversiktlig, brukervennlig og informativt. Det gir et godt grunnlag for hva  et verneombud eller en AMU-representant bør kjenne til på HMS i egen bedrift. Kurset gir en god miks mellom eksempler og fakta, samt en god forklaring uten bare å ramse opp hva lov og forskrift sier. God struktur og oppbygning på modulene.

Gunhild Alnes-Jørgensen / AlnesHMS

Linked courses

Tilsvarende kurs

Ønsker du et digitalt kursalternativ, eller er du interessert i andre kurs innen samme fagområde?

HMS for ledere
E-læring Les mer

Hva får du med e-læring?

 • Umiddelbar tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
 • Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring
 • Kursene består av film, tekst, bilde, lyd og interaktive oppgaver
 • Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter fullført kurs
 • Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato
 • Alle våre kurs vurderes ift. godkjenning som etterutdanning for regnskapsførere og revisorer

Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett!

Se tekniske krav for digitalt innhold

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

Template: e-læring