Klasseromskurs

HMS for verneombud og AMU-representanter innen kontor og butikk

Lovpålagt opplæring og HMS-kompetanse

Dette to dagers kurset gir deg en god innføring i verneombudenes og AMU-representantenes rolle og det systematiske HMS-arbeidet for disse bransjene. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring.

Du lærer om de ulike HMS-aktørenes roller, plikter og oppgaver. Bransjerelevante  temaer som arbeidsglede, samarbeid, stress, vold og trusler, inneklima og ergonomi blir gjennomgått særskilt.

Ettersom temaene og eksemplene er bransjeralevante, vil kurset oppleves ekstra interessant. En kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.

Course classroom CTA

Klasseromskurs roomOslo - Meet Ullevaal
today11. november - 12. november kl. 09:00-16:00 timelapse2 dager people Ledige plasser
Pris: kr. 6 950 (Fritatt for MVA) Bestill

Du lærer ..

  • Hva det systematiske HMS-arbeidet skal inneholde
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant
  • Hvordan du kommer i gang i rollen din
  • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen - avvikshåndtering
  • Hvordan du kan bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet ved konstruktiv samhandling
  • Hva HMS-kultur er
  • Hvordan du praktisk går fram om du får henvendelser fra kollegaer som "sliter" på jobben

Dette kurset passer for:
Verneombud og AMU-representanter i kontor- og butikkvirksomheter, samt ledere som ønsker en grundigere innføring i HMS-arbeidet
Etterutdanningstimer:
HMS-kurs gir ikke etterutdanningstimer

Course Rating

0/5

Course Program

Program dag 1 av 2

Program dag 2 av 2

Praktisk informasjon

Arbeidsmiljølovens krav til opplæring

Sessions

Course instructors

Kursholdere

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Hva får du med klasseromskurs?

  • Økt forståelse og perspektiv gjennom sosial læring i interaksjon med andre deltakere.
  • Økt fagkunnskap i et dynamisk miljø med mulighet for dialog med vår dyktige/våre dyktige kursholdere.
  • Presentasjoner på et faglig høyt nivå, som du får tilgang til i forkant eller etterkant av kurset/konferansen.

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

template: On site