Klasseromskurs

Reiseregninger og reiseutgifter

Viktig faglig oppdatering i en tid med stadige endringer!

Lær deg det du trenger å vite om reiseregninger og reiseutgifter! Regler og satser endres stadig, og økonomirådgiver Johnny Nymark gir deg en grundig gjennomgang av gjeldende regler og kommende endringer.

Kurset om reiseregninger og reiseutgifter gir deg oversikt over hvordan de nye diettreglene, vedtatt 1. juni 2020, skal praktiseres.
I tillegg til nyheter, gis det en grundig presentasjon av regelverket for reiseutgifter. God læring blir til i dialogen mellom deltaker og kursleder. 

Kurset inkluderer også en digital samling 14.desember 2020, hvor tidligere utdelt case og de viktigste læringspunktene repeteres. Du vil også her kunne stille dine spørsmål til kursleder.

Fordypningsvideoer er også inkludert:

 • Definisjon av pendling – hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
 • Kompensasjonstillegg – hvem har krav på tillegget og hvordan beregnes det?
 • Spesielt om reiser til utlandet – forklarende eksempler med tidslinjer
 • Spesielt for stat – økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Course classroom CTA

Klasseromskurs roomOslo - Meet Ullevaal
today3. november kl. 09:00-16:00 timelapse1 dag people Ledige plasser
Pris: kr. 5 450 (Fritatt for MVA) Bestill

Du lærer ..

 • De mange regelendringene det siste året
 • Vilkår for skattefri dagdiett – hvor lite må du faktisk reise?
 • Skattemessige vurderinger ved endringer av reiser som en følge av koronasituasjonen
 • Forutsetning for korrekt diettberegning – de nye overskuddsberegningene
 • Å beregne måltidsfradrag i forbindelse med påbegynte døgn
 • Å beregne korrekt diett når du beveger deg mellom land
Dette kurset passer for:
Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre som behandler og attesterer reiseregninger
Etterutdanningstimer:
Regnskapsfører: 7t skatt/avgift. Revisor: 7t skatt

Course Rating

0/5

Course Program

Program

Praktisk informasjon

Sessions

Vi anbefaler deg å møte ca. 15-20 minutter før kursstart
Kursdeltaker/virksomheten organiserer og betaler transport og eventuell overnatting selv, med mindre noe annet er spesifisert i kursbeskrivelsen

Course instructors

Kursholdere

Johnny Nymark

Johnny Nymark

Hva får du med klasseromskurs?

 • Økt forståelse og perspektiv gjennom sosial læring i interaksjon med andre deltakere.
 • Økt fagkunnskap i et dynamisk miljø med mulighet for dialog med vår dyktige/våre dyktige kursholdere.
 • Presentasjoner på et faglig høyt nivå, som du får tilgang til i forkant eller etterkant av kurset/konferansen.

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

template: On site