Klasseromskurs

Ny som lønnsmedarbeider

Praksis og nødvendig teori hånd i hånd

Simployers innføringskurs i lønnsarbeid er for deg som er ny i faget. Kurset gir deg oppgaveforståelse og juridisk rammeverk, slik at du får kontroll over det praktiske arbeidet og ansvaret som følger med. 

I løpet dette 2 dagers kurset fyller vi ut den fiktive, men svært så realistiske lønnsslippen til «Ola Nordmann»! Kurset er enten for deg som er ny i faget, eller for deg som har erfaring med lønnsarbeid, men trenger en oppfriskning. I kurset er det satt av god tid til øvelser, repetisjon og det er rettet fokus mot læring av sammenhenger og helhetsforståelse.

Course classroom CTA

Klasseromskurs roomOslo - Meet Ullevaal
today27. oktober - 28. oktober kl. 09:00-16:00 timelapse2 dager people Ledige plasser
Pris: kr. 6 950 (Fritatt for MVA) Bestill

Du lærer ..

  • Rolleforståelse og rolleansvar
  • Gode rutiner for behandling av lønn, ytelser og lønnsarter
  • Skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på A-meldingen
  • Skattefrie eller skattepliktige naturalytelser
  • Korrekt beregning av sykepenger og feriepenger
Dette kurset passer for:
Nye lønnsmedarbeidere
Etterutdanningstimer:
Innføringskurs

Course Rating

0/5

Course Program

Program dag 1 av 2

Program dag 2 av 2

Praktisk informasjon

Sessions

Course instructors

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Espen Øren

Espen Øren

Hva får du med klasseromskurs?

  • Økt forståelse og perspektiv gjennom sosial læring i interaksjon med andre deltakere.
  • Økt fagkunnskap i et dynamisk miljø med mulighet for dialog med vår dyktige/våre dyktige kursholdere.
  • Presentasjoner på et faglig høyt nivå, som du får tilgang til i forkant eller etterkant av kurset/konferansen.

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

template: On site