E-læring

HMS for verneombud og AMU-representanter

Lovpålagt opplæring og HMS-kompetanse

Dette e-læringskurset gir deg en god innføring i verneombudenes og AMU-representantenes rolle og det systematiske HMS-arbeidet for disse bransjene. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring.

Kurset gir også overblikk og innføring i HMS-kravene til arbeidsgiver, samt innføring i hvordan gjennomføre arbeidet etter beste praksis. Praktisk HMS og arbeidsmiljøarbeid er ikke bare regler, rutiner, rapportering og kontroller. Det handler egentlig om å være en ansvarlig og kvalitetsbevisst leder "en vanlig dag på jobben".

Kurset er et fleksibelt læringstilbud som inneholder 4 timer e-læring fordelt på 9 ulike moduler. Hver modul er utviklet og presentert av hver sin fagekspert. Det har en pedagogisk oppbygging og er en kombinasjon av tekst, bilder, film, animasjoner og oppgaver, som skal sikre god læring.  For optimalt læringsutbytte anbefaler vi å spre opplæringen ut over flere dager. Dette styrer du selv når du får tilgang til kurset. Du får kursbevis når kurset er gjennomført, som dokumentasjon på opplæringen.

 

Innholdet i kurset tilsvarer 2-dagers klasseromskurs for verneombud og AMU-representanter innen kontor og butikk.

 

Course e-learning CTA

Dette kurset er for tiden ikke tilgjengelig. Om du ønsker mer informasjon, kontakt oss på learn.norge@simployer.com

Course Rating

4/5

Du lærer ..

 • Overblikk over HMS-regelverket
 • Som arbeidsgiver kunnskap om hvordan det praktisk og systematisk skal arbeides med HMS i virksomheten (internkontroll)
 • Kunnskap om hvilke psykososiale, fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som fremmer og hemmer et godt arbeidsmiljø
 • Innsikt så du som arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt
 • Forståelse av lederes betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Kunnskap om nytteverdien av systematisk HMS-arbeid i praksis.
Dette kurset passer for:
Verneombud og AMU-representanter
Etterutdanningstimer:
Ikke aktuelt for dette kurset

Course Program

9 moduler

Praktisk informasjon

Arbeidsmiljølovens krav til opplæring

Sessions

Course instructors

Kursledere

Atle Torp

Atle Torp

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Dette HMS-kurset for leder er oversiktlig, brukervennlig og informativt. Det gir et godt grunnlag for hva en leder bør kjenne til på HMS i egen bedrift. Kurset gir en god miks mellom eksempler og fakta, samt en god forklaring uten bare å ramse opp hva lov og forskrift sier. God struktur og oppbygning på modulene.

Gunhild Alnes-Jørgensen / AlnesHMS

Hva får du med e-læring?

 • Umiddelbar tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
 • Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring
 • Kursene består av film, tekst, bilde, lyd og interaktive oppgaver
 • Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter fullført kurs
 • Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato
 • Alle våre kurs vurderes ift. godkjenning som etterutdanning for regnskapsførere og revisorer

Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett!

Se tekniske krav for digitalt innhold

Er det noe du lurer på?

Kontakt oss på telefon 69 97 17 00 eller learn.norge@simployer.com

Template: e-læring