Se gratis webinar:

Kort oppsummering av koronareglene - hva gjelder akkurat nå?

Med tanke på de mange endringene de siste månedene, har det til tider vært vanskelig å holde oversikt over hva som er gjeldene regelverk mtp på koronasituasjonen.

I dette webinaret (30 minutter) gir vi en kort status på hvilke regler som gjelder akkurat nå og tar for oss de oftest stilte spørsmålene vi i Simployer får fra arbeidsgivere i disse dager. Vi svarer også på spørsmål fra seerne.

Temaer i webinaret:

  • Arbeidstaker er satt i karantene. Har han rett til sykepenger
  • Hvor lenge kan arbeidstaker nå være permittert uten lønn?'
  • Kan arbeidsgiver fortsatt søke refusjon på grunn av koronarelatert fravær?
  • Det innføres en ny lønnspliktperiode 2 – når må arbeidsgiver betale denne og hvordan beregnes den?
  • Hva er koronarelatert sykefravær?
  • Hvordan kan arbeidsgiver endre permitteringsgraden?
  • Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker hjemmekontor?
  • Hvor mange syke barn dager har arbeidstaker egentlig nå?

Klikk her hvis du ønsker spørsmålene og svarene fra webinaret i skriftlig form!

pause_circle_outlined Se gratis webinar: Kort oppsummering av koronareglene - hva gjelder akkurat nå?